Språk

AOF vil løfte språknivået til innvandrere

AOF har lang erfaring med kurs for yrkeslivet. Nå satser vi også stort på språkopplæring.

Nesten 15 prosent av Norges befolkning er innvandrere. Om vi ser på den største gruppen av dem – arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa – sier 60 prosent av disse at de snakker godt norsk. 30 prosent regner seg som dårlige i norsk, mens åtte prosent forstår nesten ingenting av språket.

Kanskje har det noe å gjøre med at vi kan gjøre oss forstått på engelsk sammen, slik at ikke det å kunne norsk blir like viktig. Likevel er det lett å havne på utsiden dersom ikke du snakker hovedspråket.

Dette vil vi i AOF bidra med å løse.

Go to english summary here

 

Ny lov for integrering i 2021

I januar 2021 trådte en ny integreringslov i kraft, som påvirker hva slags språkkrav som stilles til innvandrere. Der det tidligere var slik at du måtte ha et visst antall timer med språkopplæring, skal du nå ha nådd et bestemt språknivå, som måles på en skala fra A1 til C2.

Antall timer brukt på språkopplæring er ikke nødvendigvis noen garanti for at du lærer språket. Det er det sikkert også mange som hadde fremmedspråk på ungdomsskolen som kan si seg enige i.

AOF er nå godkjent kursleverandør for alle som trenger språkopplæring når de først ankommer landet. Men det er ikke bare nyankomne som kunne hatt behov for norskkurs.

Vi har dessuten akkurat fått tilskudd til å starte opp med klippekortordningen fra IMDi, slik at også innvandrere som trenger å friske opp språkkunnskapene sine kan delta. Og det er heller ikke alt!

 

Samarbeid med NAV

Noe av det mest spennende vi jobber med om dagen, er et pilotprosjekt sammen med NAV. Her har vi samlet renholdsarbeidere til et skreddersydd språkkurs, som skal lede frem til å ta fagbrevet

Mange innvandrere har opplevd å måtte ta mange timer med språkkurs, uten å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Samarbeidet med NAV, og fokuset på fagbrev, skal gjøre de nye kursene mer nyttige for dem som vil ha jobb.

Kursene har mye til felles med språkkursene vi allerede har tilbudt innen helsefagarbeid, oppvekstfag, reiseliv, renhold og HMS – men nå altså i samarbeid med NAV. Mye kan skreddersys for deltakernes behov, noe som blant annet gjør dem attraktive for arbeidsgivere som ønsker å sende mange samtidig.

Alt i alt ser fremtiden lys ut for voksne som skal lære norsk. Og det er vi ganske stolte av å bidra til.

Vi tilbyr språkkurs på følgende steder:

 

Summary in English – New Courses in Norwegian

2021 comes with changes to the language requirements for immigrants. You now need a certain level of competency instead of a certain amount of hours spent learning.

The courses required for this are now available through AOF, who already have a long history of delivering more work-oriented language classes.

These latter courses have a special focus on your particular line of work, and the terms and language used there. They will help you feel comfortable enough to apply for a “fagbrev”, the Norwegian basic certification of your craft.

New for 2021 is that we’re now working closely with NAV to deliver these courses, so they’ll be more likely to land you a job. Hopefully this will lead to fewer people sitting through long classes, without anything to show for it in the end.

We’ll also be delivering classes for IMDi’s «klippekortordning». In short – if you need to brush up on your Norwegian, AOF is the place to go!New call-to-action

Nina Hansen
Skrevet av Nina Hansen

Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid, koordinering og kvalitetssikring av AOF Norges kurs- og studietilbud innen språk og integrering. Pedagogisk og faglig veiledning. Nettverksbygging innen eget fagområde. Rekruttering i faglige/pedagogiske prosjekter.

Relaterte artikler


Vet du tilknytningsstilen til barna i barnehagen?


Som barnehagemedarbeider trenger du neppe å bli fortalt at noen barn er tryggere...

Les mer

Derfor oppfordret Tove de ansatte i barnehagen til å gå på fagskole


Styrer Tove Hansen fra Hoppensprett Barnehage reflekterer rundt sin egen...

Les mer

Slik kan du få skreddersydde kurs fra AOF Norge


Fleksibilitet er en av våre viktigste verdier, og vi strekker oss langt for å...

Les mer