Fagbrev

Derfor sender stadig flere arbeidsgivere sine ansatte på fagbrev-kurs

Ansatte som får bekreftet at de er dyktige fagfolk, kommer også til å prestere bedre.

Vi har skrevet om det tidligere: Norge etterspør fagarbeidere. I bransjer der det finnes mye ufaglært eller til og med svart arbeidskraft, er det et kvalitetstegn å ha ansatte med fagbrev. Allerede får flere bransjer krav om å ansette flere lærlinger, og det er ikke vanskelig å se for seg at det i fremtiden kan bli krav om å oppfordre ansatte til å ta fagbrevet.

Likevel er ikke ytre faktorer (som regulatoriske krav) den viktigste grunnen til at du burde sende de ansatte på fagbrev-kurs. Fagbrevet har nemlig vist seg å være en kjempegod motivator for dem som har blitt litt fanget i rutinene sine.

Viktigheten av indre motivasjon

Vi snakker ofte om indre og ytre motivasjon som drivkrefter, og jevnt over ser vi at den indre motivasjonen er viktigst. Ytre motivasjon for å gjøre en god jobb kan være håp om forfremmelse eller lønnspålegg, ros fra kolleger, eller frykt for å irettesettes av sjefen. De som kun har denne typen motivasjon for å gjøre jobben sin blir oftere utbrent, og blir værende kortere i jobben

Indre motivasjon derimot, forekommer når du føler at jobben din gjør en forskjell, at du utvikler deg som fagperson og menneske, eller at jobben rett og slett gir deg glede. Du blir på en måte din egen motor, uten å hele tiden måtte fylle på «drivstoff» utenfra. 

Dersom de ansatte føler liten stolthet i jobben, lav mestring, eller at den bare blir en eneste lang rutine uten at de lærer noe nytt, kommer de ikke til å prestere godt. Ufaglærte er kanskje litt ekstra i faresonen her, siden de i manges øyne ikke er eksperter på det de driver med – selv om de har årevis med erfaring!

Arbeidstaker? Ta teori til fagprøve og dokumenter din kompetanse!

Fagbrevet motiverer dyktige folk

Har du vært lenge i en jobb, har du egentlig stort sett peiling på hvordan den gjøres. Men det er noe med troen på det – stemples du som ufaglært, uutdannet, så kan du iblant tvile på instinktene dine. Det er nok grunnen til at tilbakemeldingen vi hører fra nesten alle som har tatt fagbrevet er «Jeg har blitt tryggere på at jeg kan det jeg kan». 

Så klart, det er sikkert noen blindflekker som kan ha godt av å fylles, men ofte er det bekreftelsen som er viktigst. Når de ansatte får det svart på hvitt at de er sertifiserte fagarbeidere, blir det lettere å ta gode beslutninger på egen hånd, uten å dobbeltsjekke med andre. Ofte vil de også ha lettere for å ta opp forslag til forbedringer, som kanskje kan effektivisere hele virksomheten.

I tillegg vekker fagbrevet gjerne interessen for faget til live igjen, og kan gjøre ansatte som kjeder seg på jobb til engasjerte bidragsytere. Fagbrevet krever blant annet at du kjenner yrkets historie, og bidrar typisk til å skape stolthet rundt det du driver med. Bare det å få påfyll av kunnskap kan få mange til å sitre etter å ta den i bruk på jobb.

Burde du sende ansatte på fagbrev-kurs?

Mens det er fullt mulig å ta fagbrevet uten å gå på teorikurs i forkant, er det mange som trenger en liten oppfrisker på den mer teoretiske biten, og få veiledning i å skrive en god eksamen.

Har du ansatte som grøsser av tanken på blanke eksamensark og tikkende klokker, eller rett og slett ønsker å varme opp sammen med likesinnede, kan teorikurs til fagbrevet være en god idé. Disse finner du hos flere aktører, inkludert hos AOF Norge

Vi foreslår at du som arbeidsgiver informerer dine ansatte om tilbudet, og om du ønsker å yte litt ekstra for å vise at du bryr deg, kan du til og med tilby å betale hele eller deler av kursavgiften. Dette er selvsagt ikke påkrevd – aller viktigst er å gjøre de ansatte oppmerksomme på at muligheten finnes. Nevn gjerne også at det kan være mulig å få dekket en del kostnader via fagforbund.

En arbeidsplass som viser at den tar de ansattes faglige utvikling på alvor, er en arbeidsplass der de fleste vil oppleve det som positivt å jobbe. En investering i dine ansatte er aldri bortkastet.


Kan vi hjelpe deg videre? Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt:

Rune Sand
Skrevet av Rune Sand

Rune Sand er leder for 15 dyktige kompetanserådgivere innen fagbrev, som dekker nesten hele Norge. Vi svarer på alle spørsmål, og guider deg igjennom så du får det fagbrevet du trenger. Vi rådgir også når det kommer til finansiering.

Relaterte artikler


Hva er kravene for å komme inn på Fagskolen AOF Norge?


Før du kan ta en etterutdanning på fagskole, er du nødt til å komme gjennom...

Les mer

Slik verver du flere til klubben din (ekspertenes 7 beste tips)


Klubben din er bare så sterk som antallet medlemmer. Hvordan får ekspertene flere...

Les mer

Er du tillitsvalgt og trenger å bli bedre i engelsk?


Det er ikke alle som har samme fagforeningskultur som Norge. For å få med de...

Les mer