Geir Myklebust

Geir Myklebust
Geir er fagansvarlig for Medlems- og tillitsvalgtskolering i AOF. Han har bred teoretisk og praktisk erfaring innen både HMS-arbeid og tillitsvalgtrollen og er en landets mest erfarne kursholdere

Siste innlegg