Medlem- og tillitsvalgtskolering

Derfor bør du bygge et nettverk utover ditt eget forbund

Det norske arbeiderfellesskapet er større enn bare enkeltforbundene. Med et stort nettverk kommer store fordeler.

Fellesskap er et nøkkelord når det gjelder fagforeningene. Selve poenget med å være medlem av et forbund, er jo nettopp det å stå sterkere sammen. 

Likevel er det ganske vanlig at samarbeidet strekker seg til ditt eget forbund, men ikke så mye lenger.

Da er det mye å hente på å delta på fellesskolering, der medlemmer og tillitsvalgte fra ulike forbund og sektorer møtes.

 

Forbundene kan lære av hverandre

Det er ikke uvanlig at det er medlemmer i to eller tre forskjellige forbund på en arbeidsplass. Vi kan for eksempel se for oss en typisk byggeplass, der rørleggerne og snekkerne er i Fellesforbundet, elektrikerne i El og IT, mens renholderne og vekterne er med i Arbeidsmannsforbundet. 

Er det ikke da ganske upraktisk at hver av de tre gruppene skal forhandle hver for seg, uten å danne en kollektiv front?

Ofte har andre forbund erfaring med noe som kanskje er nytt for deg og ditt. Det er veldig nyttig å ha tilgang på lønnsstatistikk fra andre bransjer, for ikke å snakke om avtaler og forhandlingsteknikker som har vist seg å lykkes!

Særlig de små forbundene kan få mye ut av å kjenne noen som er medlem av de større. Da slipper du å finne opp hjulet på nytt, hver gang du står i en ny utfordring.

 

Privat og offentlig sektor – likere enn du kanskje tror

Vi snakker ofte om privat og offentlig sektor som om de er to vidt forskjellige verdener. Så er det også en del ulikheter – ikke minst med tanke på trepartssamarbeidet i offentlig sektor, versus kun tillitsvalgte og arbeidsgiver i privat.

Samtidig er det mye å lære av hverandre, kanskje særlig for offentlig sektor, nå som mer og mer blir konkurranseutsatt og privatisert. Har du jobbet lenge som tillitsvalgt i offentlig sektor, kan det være veldig lurt å hente litt erfaring fra de som jobber i næringslivet.

Vi kan nesten tenke på det som at privat sektor går i front og lærer å møte utfordringer som kommer litt senere til det offentlige.

 

Fellesskolering hjelper deg å bygge nettverk

Hovedformålet med kursene ved AOF Norge er så klart å formidle kunnskap, men et annet veldig viktig aspekt er hvordan de hjelper deg å bygge nettverk. Det har vært eksplisitt formulert av LO gjentatte ganger, og er også en viktig del av satsingen som ligger til grunn for Fellesuka.

Ønsker du å utvide nettverket ditt, anbefaler vi at du involverer deg i flere kurs. Hvis du virkelig har behov for å løfte blikket, kan du til og med delta på internasjonale kurs hvor du blir kjent med utfordringer for fagbevegelsen i andre land.

Generelt sett er det bare positivt å ha en størst mulig krets rundt deg, med erfaringer du kan hente nytte av. Låser du deg kun til din egen arbeidsplass, må du gjøre uforholdsmessig mye alene.New call-to-action

Øyvind Hvidsten
Skrevet av Øyvind Hvidsten

Øyvind er avdelingsleder for MoTo medlem- og tillitsvalgtskolering i AOF. Han har lang erfaring som tillitsvalgt og brenner for skolering av tillitsvalgte

Relaterte artikler


Når skal du si fra og når har du taushetsplikt?


Å jobbe med barn medfører mye ansvar. De er i en sårbar fase av livet der de er...

Les mer

Målrettet miljøarbeid er et stort ansvar – hva betyr det for deg?


Profesjonelle miljøarbeidere er ikke bare i stand til å løse opp i...

Les mer

Derfor sender stadig flere arbeidsgivere sine ansatte på fagbrev-kurs


Ansatte som får bekreftet at de er dyktige fagfolk, kommer også til å prestere...

Les mer