Fagskole Oppvekstfag Helsefag Fagbrev Service og Samferdsel Bygg- og anleggsteknikk

Få støtte til kurs og fagskole med disse stipendene

Planlegger du å ta kurs eller utdanning, og er medlem av et av LOs forbund? Da kan det være penger å hente.

Det er leit å måtte droppe kurs og utdanning fordi du ikke kan ta deg råd til det. Lærevilje burde belønnes, ikke koste skjorta. Derfor er det heldigvis mange muligheter for å få innvilget stipend.

Studerer du ved AOF Norge, er mange av kursene og utdanningsløpene støttet av Lånekassen – alt du trenger å gjøre er å søke. I tillegg er det mange muligheter for å søke stipend fra forbund du er medlem av, ikke bare for studie-/kursavgift, men også for materiell som pensumbøker.

Så, hva slags beløp kan du få tak i? Vi har gjort grovarbeidet for deg, og samlet en oversikt over hva slags stipend du har rett til, avhengig av hvilket forbund du tilhører.

Søk gratis fagskole innen helse- eller oppvekstfag i dag

LOs utdanningsfond – 11 forskjellige forbund

Jobber du i privat sektor, er dette ofte veien å gå. LOs utdanningsfond er et overordnet fond som du kan søke støtte fra innen 15. mai, dersom du tilhører et av følgende forbund:

 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Fellesforbundet
 • Norsk Transportarbeiderforbund
 • Handel og Kontor i Norge
 • EL og IT Forbundet
 • Norsk Nærings - og Nytelsesmiddelarbeidsforbund
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Tjenestemannslag
 • Forbundet for ledelse og teknikk
 • Fagforbundet
 • Industri Energi

Retningslinjene for fondet finner du på LOs hjemmesider. Beløpet du har krav på kommer an på utgiftene dine, som du må dokumentere, men du kan få opptil kr 13 500,- for helårsstudium, og kr 10 500 for praksiskandidatkurs. Du må ha vært medlem i minst tre år.

LO Stats utdanningsstipend

For deg som er ansatt i offentlig sektor, skal du søke dette stipendet i stedet for støtte fra utdanningsfondet. Forutsetningene er at du har vært medlem i ett år, og at du kommer innunder Hovedtariffavtalen i staten, eller en overenskomst i Spekter.

Søknadsfristene her er i september og januar. Du kan få kr 2000,- til kortere utdanning, og kr 6000,- for lengre utdanning.

Still godt forberedt til svennebrevet med teorikus – se kursoversikten her!

Industri Energi

Industri Energis utdanningsstipend er det samme som det overordnede LO-stipendet, men gjelder også for dem som har vært medlem i kun seks måneder. De trekker spesifikt fram AOF Norges lese- og skrivekurs, og tilbyr også å kutte 25% av studieavgiften ved BI.

Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund tilbyr et eget stipend til alle som har vært medlem i over ett år. Søknaden sendes til ditt lokale kontor, og dekker mellom kr 500–2000,- per kurs/semester, avhengig av hvor store utgifter du har.

HKs Utdanningsfond

Handel og kontor tilbyr to stipendordninger, og HKs utdanningsfond er ordningen for kurs og fagbrev. De dekker både materiell og kursavgifter, men ikke PC, reisekostnader, eller tapt arbeidsfortjeneste. Satsene er på:

 • Helårsutdanning: Inntil kr 14 000,-
 • Fagbrevkurs: Inntil kr 10 000,-
 • Andre korte kurs: Inntil kr 8 000,-
 • Norskkurs: Inntil kr 8 000,-

HKs Stipendordning for høyere utdanning

Dette er HKs andre stipendordning, og gjelder for fagskole- og høyskoleutdanning som gir studiepoeng. Den forutsetter at du har vært medlem i tre år, og at utdanningen er på minst 20 timer i uka på heltid, eller 10 timer på deltid. 

Maks stipend du kan motta er henholdsvis kr 50 000,- for heltidsutdanning, og kr 37 500,- for deltidsutdanning.

 

Fagforbundet: Utdanning og kurs

Fagforbundet gir støtte til deg som har vært yrkesaktivt medlem i minst seks måneder, og skal ta en av følgende:

 • Utdanning ved universiteter og høgskoler
 • Utdanning ved godkjente fagskole
 • Utdanning ved videregående skole og grunnskole
 • Annen etter- og videreutdanning
 • Praksiskandidatopplæring
 • Yrkesfaglige kurs
 • Lese- og skrivekurs med data

For utdanning får du dekket halvparten av dokumenterte utgifter inntil kr 12 000,- per kalenderår. For kurs er kr 3000,- makssatsen.

 

Andre forbund: Parat og Delta

Vi skal også ta for oss to andre forbund som også gir mulighet for støtte. 

Det første er Parat, som dekker opptil 75% av utgiftene med et maksbeløp på kr 20 000,- for godkjente studier på videregående, fagskole, høyskole og universitet, og kr 5000,- for andre typer kurs og opplæring.

Søknadsfristen er i april og oktober.

Delta lar deg søke hele året, men krever at søknaden er inne før 15. desember hvis du vil ha utbetaling i løpet av samme kalenderår. Du må ha vært medlem i minst seks måneder.

De dekker 40% av utgiftene, med henholdsvis kr 15 000,- og kr 5000,- som maksbeløp for full utdanning og kurs/seminarer.

Marthe Dirdal
Skrevet av Marthe Dirdal

Marthe Dirdal er rektor på Fagskolen AOF Norge. Hun har lang erfaring fra utdanningssektoren og brenner for arbeidet med fagskolen og studenter. Den aller største motivasjonen i arbeidet med fagskolen, er å se studentenes reise gjennom læring og utvikling.

Relaterte artikler


Gjør deg klar til å ta fagbrevet med et eget kurs i yrkesnorsk


Ønsker du deg fagbrev, men er redd for å ta eksamen og fagprøven på norsk? Disse...

Les mer

Veien til fagbrevet [infografikk]


Ved første øyekast kan veien til fagbrevet virke litt komplisert. Derfor har vi...

Les mer

Fagbrev: Slik består du teoretisk eksamen


For mange er teorien det skumleste med å ta fagbrev. Slik stiller du forberedt.

Les mer