Sentraladministrasjon

Disse fem personlighetstrekkene gjør deg til en god leder

Hvilke faktorer er avgjørende for god ledelse i offentlig sektor? Her har vi samlet fem ulike personlighetstrekk som utmerker seg:


Utadvendthet

Å lede handler i stor grad om å påvirke og skape kontakt. Derfor blir evnen til å ta initiativ, være tydelig og kommunikativ noe som kjennetegner en god leder.

I hvilken grad personlighetstrekk som introvert vs. ekstrovert skal vektlegges er omdiskutert, men evnen til å formidle, skape energi og begeistring er en nødvendighet for en leder.

En effektiv leder formidler optimisme og entusiasme for nye muligheter. Det forutsetter imidlertid samsvar mellom ord og handling. Å hoppe opp og ned og veive med armer og bein mens man lager rare lyder er ikke nødvendigvis det som skal til.

Les også: 6 feller ledere i offentlig sektor må styre klar av


Åpenhet for nye erfaringer

Nytenkning, nysgjerrighet og visjon kan gi en leder et fortrinn. Effektive ledere har høy grad av åpenhet for nye erfaringer, og er bevisste på at ledelse er en prosess som skjer i en verden som er i konstant endring.

De er villige til å ta en risiko og foretar løpende vurderinger for å kunne kalkulere eventuelle uheldige konsekvenser. En leder er klar over at uforutsette ting vil dukke opp og er forberedt på å håndtere utfordringer.

En leder vet at perfeksjon er et subjektivt fenomen og at alle negative erfaringer skaper muligheter for økt dømmekraft i neste omgang. Godt nok er beste praksis.


Følelsesmessig stabilitet

Å lede er å oppdage seg selv. En leder må tåle motstand, press og stress. Gode ledere har høy grad av følelsesmessig stabilitet. De er trygge i rollen, og kan ved behov be om støtte dersom stabiliteten er truet og det fører til personlig usikkerhet.

De vet at behov for hjelp og støtte ikke er et tegn på svakhet. Det å kunne sette ord på sine egne følelser og være bevist egne begrensninger er sentrale egenskaper for en leder. Selvrefleksjon er essensielt.

Les også: Dette er unikt med ledere i offentlig sektor


Relasjonelle ferdigheter

Kollegaer og medarbeidere har også behov for støtte. Gode ledere viser høy grad av omgjengelighet. De vet at hvert møte med en medarbeider skaper en helt unik relasjon.

Ledere vet at de selv er ansvarlige for hvordan en relasjon til enhver tid arter seg. Vi er alle forskjellige. En god leder støtter sine medarbeidere og hjelper dem å øke ferdighetene sine. Det er via dialog med andre mennesker at lederen skaper resultater.


Planmessighet

Gode ledere har høy grad av planmessighet. De er strukturert og har en egen fornemmelse av hva omgivelsene krever og hvilke forventninger de må leve opp til.

De konsentrer seg om helheten i virksomheten og overlater detaljene til fagfolkene.skreddersy-kurs

Skrevet av Ottar Høier

Relaterte artikler


Tips for å gjøre helsearbeidet mindre fysisk krevende


Helsefagarbeid er ofte en fysisk krevende jobb, og hvis ikke du tar riktige...

Les mer

Hvordan skape motiverende personalledelse?


Personalledelse handler om mer enn å forvalte og administrere medarbeidere. Det...

Les mer

Har du et tillitsbasert arbeidsmiljø?


I disse dager er det mye fokus på makt og samhandling på arbeidsplassen. I den...

Les mer