Medlem- og tillitsvalgtskolering

Er du tillitsvalgt og trenger å bli bedre i engelsk?

Det er ikke alle som har samme fagforeningskultur som Norge. For å få med de utenlandske på jobben din, er det nyttig å friske opp engelsken.

Det begynner å bli en stund siden den norske fagforeningskulturen ble utviklet. I årene siden norske arbeidsfolk kjempet frem rettighetene sine, har vi blitt et multikulturelt samfunn. Det betyr at mange tillitsvalgte der ute jobber med flinke folk som ikke snakker så mye norsk.

AOF Norge har satt sammen egne kurs i engelsk for tillitsvalgte. I den forbindelse skal vi snakke litt om hvorfor engelsk er så viktig å kunne i tillitsvalgtrollen.

 

Språkbarrierer kan hindre gode relasjoner

Det er mange som er litt ustø i engelsk, og det kan gjøre det vanskelig å bli godt kjent med medarbeiderne som ikke snakker norsk. Mange opplever det nok som enklere å skape relasjoner med dem som snakker flytende norsk.

Ikke bare er det trist for deg og medarbeiderne dine om språket kommer i veien for å bli kjent med hverandre, men tillitsvalgtrollen er også veldig avhengig av gode relasjoner. Arbeidsmiljøet blir påvirket, og med færre i klubben, står dere også svakere sammen i forhandlinger.

Det er dessuten flere og flere som har utenlandske arbeidsgivere. Dersom disse ikke snakker norsk – og i tillegg har en litt for overfladisk kjennskap til norsk arbeidsliv – kan det være vanskelig å forhandle med dem på engelsk. Det vil vi gjerne hjelpe deg med.

 

Pragmatisk versus grammatisk kompetanse

Nå kan det jo så klart også hende at du ikke er så verst, eller til og med svært god i engelsk. Mange nordmenn er stolte av engelsken sin, og vi er faktisk på femteplass i Europa når det gjelder engelskkunnskaper.

Samtidig er det forskjell på å være god i engelsk, og å være god i å bruke engelsk. Vi forstår gjerne bedre enn vi snakker, og ofte gjør vi små feil som ender med at vi blir tatt mindre på alvor. Forskning tilsier at vi for eksempel kan oppleves som arrogante og uhøflige, fordi vi ikke tilpasser språket vårt etter sammenhengen.

Dette handler om grammatisk versus pragmatisk kompetanse – eller på godt norsk: Hvor flinke vi er i selve språket, versus hvordan man best bruker det i praksis.

 

Vi lærer ikke tillitsvalgt-engelsk på skolen

Noe sannsynligvis alle nordmenn har opplevd, selv de som er stø som fjell i engelsk, er å plutselig famle etter ordene når vi skal bruke fagspråk. Vi har mye av daglig-engelsken vår fra tv, film og internett, mens fagspråket vårt er noe vi bruker mest på norsk.

Dermed blir det fort mange rare, bokstavelige oversettelser som ender opp med å forvirre mer enn de forklarer. Ord som «medlemskontingent» og «tariff» står ikke akkurat på engelsklæreplanen i videregående skole.

Det er vanskelig nok å rekruttere til klubben fra før, om ikke du skal måtte lete etter ordene i tillegg.

 

Skreddersydde kurs i tillitsvalgt-engelsk

Alt dette er grunnen til at AOF tilbyr kurs i engelsk for tillitsvalgte. Kursene legges opp etter de påmeldtes nivå og spesifikke utfordringer i jobben – slik at du er sikret at du faktisk får hjelp med den biten du sliter mest med.

Du vil få jobbe med:

  • Å føle deg tryggere på å snakke engelsk.
  • Å øke ordforrådet ditt innen politisk og faglig engelsk.
  • Å kunne presentere deg selv og arbeidet ditt på engelsk.
  • Aktuelle faglige og politiske temaer forbundet med globalisering.

Når du melder deg opp via vår kursliste, søker du også automatisk økonomisk støtte fra forbundet ditt. Rekker du å sikre deg plass, dekker de hele kursavgiften – det er noe av det fagforeningskontingenten går til. 

Eller «the trade union fee», som det heter på engelsk.

New call-to-action

Øyvind Hvidsten
Skrevet av Øyvind Hvidsten

Øyvind er avdelingsleder for MoTo medlem- og tillitsvalgtskolering i AOF. Han har lang erfaring som tillitsvalgt og brenner for skolering av tillitsvalgte

Relaterte artikler


Målrettet miljøarbeid er et stort ansvar – hva betyr det for deg?


Profesjonelle miljøarbeidere er ikke bare i stand til å løse opp i...

Les mer

Hvordan skaper du et godt samarbeid mellom tillitsvalgt og ledelse?


Et godt forhold til sjefen kan løse mye dersom konflikter oppstår.

...

Les mer

Derfor sender stadig flere arbeidsgivere sine ansatte på fagbrev-kurs


Ansatte som får bekreftet at de er dyktige fagfolk, kommer også til å prestere...

Les mer