Fagskole Helsefag

Hva lærer du på Fagskolen AOF Norges forskjellige helsefagutdanninger?

Fagskole er en gyllen mulighet til å skaffe seg mer kompetanse. Men hva lærer du faktisk? Og hvilken retning skal du velge?

Om du har noen av spørsmålene over er nok dette artikkelen for deg. Vi skal gå gjennom alle de relevante utdanningene Fagskolen AOF Norge har for helsefagarbeidere, så du kan ta et mer informert valg.

Alle utdanningene under begynner med de samme felles grunnelementene, før de snevrer seg inn på et unikt felt. Hver utdanning avsluttes med et semester i praksis, hvor du også skal skrive en fordypningsoppgave i et tema du velger selv. Med det sagt, la oss skride til verket!

Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser

Gjennom denne utdanningen lærer du om hvordan hjernen fungerer og hvordan og hvorfor nevrologiske lidelser oppstår (nevrologiske lidelser sitter jo nettopp i hjernen). Særlig vil du lære mye om hjerneslag, ettersom det påvirker arbeidshverdagen til veldig mange helsefagarbeidere. Du vil få kunnskap om nye, effektive og spennende behandlingsmetoder, samt å tenke smart rundt hverdagsbehandling og omsorg.

I tillegg til selve lidelsene, vil du også lære om vanlige psykologiske følger av dem, som for eksempel depresjon. Her vil du få mange gode tips om hvordan du kan bruke hverdagsmestring til å motvirke dette.

Utdanningen er ment for deg som for eksempel jobber på sykehjem, sykehus, i hjemmetjeneste eller avlastningsboliger.

Demensomsorg

Til tross for at demens også er en nevrologisk lidelse, er det dessverre såpass utbredt at vi har funnet det hensiktsmessig å gjøre det til en egen utdanning. Du vil lære om forskjellige typer demens, og hvordan de best bør behandles.

Du vil også få mye kunnskap om de forskjellige helsereformene og hvordan de påvirker både deg og brukerne. Mye av utdanningen er også bygget opp rundt vanskelige etiske problemstillinger knyttet til demens, og diskusjon av disse med undervisere og studenter – ofte finnes det ingen fasitsvar.

Til slutt vil du også få mye god innsikt i hvordan du best kommuniserer med familie og pårørende.


Usikker på noe om fagskole, studier eller lignende? Send inn dine spørsmål her!


Kroniske sykdommer hos voksne og eldre

Kroniske sykdommer kan per definisjon ofte ikke kureres, men følger naturlig med aldring. Vi regner med å se en dobling av eldre over 80 år de neste 35 årene, og dermed vil også kroniske sykdommer bli mer utbredt. Vi snakker om KOLS, diabetes eller hjerteproblemer, for å nevne noen.

På dette studiet lærer du metoder for å rehabilitere det som kan rehabiliteres, og å tilrettelegge for et så godt liv som mulig med sykdommene. I tillegg vil du lære å tenke nytt på egen hånd, for å møte utfordringer knyttet til dem – slik at du blir en ressursperson og ikke bare en behandler.

Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming

Nå er det selvsagt stor forskjell på funksjonsnedsettelser og utviklingshemminger, men til felles for mennesker med begge deler er at de ønsker et mest mulig normalt, selvstendig og verdig liv. Her er brukermedvirkning essensielt, og du vil lære gode metoder for å inkludere brukeren i utforming av sin egen behandling og støtte. Du vil også lære om motivasjon, og målrettet miljøarbeid – spesielt viktig i praksisperioden.

I tillegg vil du få en verktøykasse du kan benytte deg av for å lage individuelt tilpassede tjenestetilbud. Utdanningen passer for en rekke arbeidsplasser, som SFO, skole, hjemmetjeneste, avlastningshjem, aktivitetssentre og tilrettelagte arbeidstilbud.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykiske lidelser er mye i fokus for tiden, og kan ramme hvem som helst. Ofte følger de med sykdom, alderdom eller skader. Det gjør utdanningen relevant for veldig mange, selv utenfor psykiatrien. I tillegg ligger det ofte bak rusproblemer, og nettopp derfor er det viktig å behandle det som ligger under, og ikke bare symptomene (rus).

Her vil du lære å gjenkjenne forskjellige psykiske lidelser og ruslidelser, hvordan de oppstår og hvordan de best behandles. I tillegg vil du få gode verktøy til å forebygge slike lidelser før de oppstår.

Sammen med alt dette vil du lære å samhandle og kommunisere med andre faggrupper og nettverk som involveres i rusarbeid.

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

Dårlig kosthold kan føre til både fysiske og psykiske lidelser. Her lærer du å sette sammen et næringsrikt kosthold som passer for din brukergruppe og individene den består av. Mange opplever det også som vanskelig å beholde verdigheten rundt et måltid på institusjoner med mange som skal serveres, eller i hjemmetjeneste der de ansatte er presset på tid. Her vil du lære å løse slike utfordringer bedre.

Med denne utdanningen vil du kunne hjelpe til med å forebygge sykdom gjennom et godt kosthold, og behandle via mat. Du vil bidra til å gjenskape matglede der den kanskje ofte har forsvunnet.

Intervju med tidligere studenter ved helsefag på Fagskolen AOF Norge.

Marthe Dirdal
Skrevet av Marthe Dirdal

Marthe Dirdal er rektor på Fagskolen AOF Norge. Hun har lang erfaring fra utdanningssektoren og brenner for arbeidet med fagskolen og studenter. Den aller største motivasjonen i arbeidet med fagskolen, er å se studentenes reise gjennom læring og utvikling.

Relaterte artikler


Slik får du barn med CP til å føle seg mer inkludert i barnehagen


Det er ikke så lett å være liten med en funksjonsnedsettelse. Men barn med CP er på...

Les mer

Hvordan hjelpe dem som ikke vet om de vil slutte med rus?


Ikke alle rusavhengige er udelt positive til å slutte. Hva kan du gjøre for å...

Les mer

Husk disse 3 tingene når du skal forhandle som tillitsvalgt!


Synes du det er vanskelig å få gjennom klubbens ønsker på jobb? Frykt ikke!...

Les mer