Fagskole

Slik løste Håvard kabalen da fire ansatte på sykehjemmet tok videreutdanning

Det ble en del sjonglering av vakter og ferie da fire stykker skulle studere demensomsorg på samme tid.

 Håvard Seth jobber som avdelingsleder på Gulset Sykehjem, med ansvar for 30 årsverk fordelt på 50–60 personer. Fire av disse ønsket å studere demensomsorg ved Fagskolen AOF Norge, på ett år med deltidsundervisning. Det er ingen hemmelighet at det er mye sykefravær i helse- og velferdssektoren, og på toppen av det hele måtte han nå tilrettelegge for at fire stykker skulle ut og studere. Han nekter ikke for at det var en utfordring, men han så også store muligheter:

– Jeg hadde akkurat jobbet med 10-faktormodellen, og tenkte at om dette kunne gi de ansatte indre motivasjon og faglig påfyll, var jeg villig til å strekke meg langt for at det skulle fungere, sier Håvard.

For de uinnvidde: 10-faktormodellen er grunnlaget for en populær medarbeiderundersøkelse, som viser hva som motiverer og skaper trivsel i jobben. Det første punktet på listen er nettopp indre motivasjon, altså at du selv opplever mening og genuin interesse for arbeidet du utfører. 

Slik fikk han kabalen til å gå opp

Hindringene endte på mange måter med å bli en del av løsningen for Håvard. Siden det allerede er såpass mye sykefravær og deltidsvakter i bransjen, betydde det at mange av verktøyene han trengte for å få kabalen til å gå opp, allerede fantes:

– Nå har ikke vi spesielt mye fravær hos meg, men det er jo mange folk i omløp, så du finner alltids ledige vakter. Jeg ga beskjed om at dersom de sa fra i god tid, skulle vi få byttet om på vaktene. Noen fikk også ta betalt fri, eller de brukte litt ferie; det handler rett og slett om å utvise litt «goodwill» og gjensidig fleksibilitet. Legger du godvilja til, så får du det tilbake av de ansatte også. Er du derimot veldig streng, blir det vanskelig å be om noe når du har behov for det. 

Han smiler, og legger til: 

– Men fire stykker av gangen får være nok, i hvert fall for en avdeling av denne størrelsen. Det kunne bli litt temperatur i topplokket her, på det mest hektiske. 

Skaper mening i en krevende hverdag

Det er vanskelig å måle omsorgsarbeid objektivt i tall, men Håvard mener at den beste måten å avgjøre gevinsten av videreutdanningen er å høre med de ansatte selv. Her oppdager han at de er veldig fornøyde:

– De sier de har fått et større repertoar, og at det er gøy å utøve det de har lært i praksis. Det er utrolig viktig for arbeidsgleden, og påvirker igjen kvaliteten på pleien de gir til sluttbrukerne.

Håvard jobbet tidligere selv som sykepleier, så han vet godt hvordan det er å arbeide på sykehjem. Ingen kan nekte for at det er en utrolig viktig jobb å ta vare på de mest sårbare av oss, men fra dag til dag kan det være lett å miste det litt av syne:

– På en demensavdeling skjer det veldig mye uforutsett hele tiden, så du må ofte slippe det du har i hendene for å takle akutte situasjoner. Det gjør det vanskelig å planlegge dagen sin, noe jeg tror tærer på mer enn mange tenker at det gjør der og da. Noen ganger kan det bli mye «sjauejobbing», og det kan være vanskelig å bevare arbeidsgleden når du må avbryte matpausen for å tørke opp avføring eller stoppe en beboer fra å rømme. Det er tungt arbeid. 

Han presiserer at det er viktig å være bevisst og snakke om disse tingene, og mener også at nettopp videreutdanningen kan hjelpe på meningsfølelsen: 

– At de føler på mer mening i arbeidet gjennom faglig kunnskap og mestringsstrategier, er veldig, veldig viktig. Jeg ser på det som en viktig investering. 

Lot de ansatte dele erfaringer

Det er ikke obligatorisk fra Fagskolen AOF sin side å videreformidle til noen hva du lærer i løpet av utdanningen, men mange velger likevel å dele kunnskap på vaktrommet med de andre ansatte. Håvard valgte å sette dette som et krav.

– Ofte når noen drar på kurs og lignende, blir det med at vi aldri hører noe mer om det i etterkant, men vi er jo nysgjerrige på hva de ansatte lærer. De gruet seg, men det gikk bra, og alle var veldig positive etterpå. Det å sette et sånt krav viser at du ser de ansatte.

Resultatet ble fire flotte (men lavterskel) forelesninger om henholdsvis fremmedspråklige brukere, depresjon hos eldre, ulike former for demens samt ernæring – det er et bredt pensum man skal gjennom i løpet av et år.

– Det var et ganske tøft løp med eksamen og greier, så det er tydelig at de ikke bare gjorde det for moro skyld, som «noe å finne på». Jeg ville definitivt sagt ja igjen, men du må ha en genuin interesse for å gjennomføre. Det er ikke noe du kan sparke noen uti.

New call-to-action

Marthe Dirdal
Skrevet av Marthe Dirdal

Marthe Dirdal er rektor på Fagskolen AOF Norge. Hun har lang erfaring fra utdanningssektoren og brenner for arbeidet med fagskolen og studenter. Den aller største motivasjonen i arbeidet med fagskolen, er å se studentenes reise gjennom læring og utvikling.

Relaterte artikler


Fagbrev? Jeg kan jo alt fra før!


Denne er for deg som tenker du er ferdig utlært.

Les mer

Slik fant Ali Mohammed sin plass i det norske samfunnet


Forfatteren av Griseflax og Hoppe etter Wirkola mener språkforståelse,...

Les mer

Har du rette verktøy for å løse sosiale problemer på arbeidsplassen?


Når vi snakker om HMS, er det mange som kun tenker på fysiske farer på...

Les mer