Medlem- og tillitsvalgtskolering

Hvordan skaper du et godt samarbeid mellom tillitsvalgt og ledelse?

Et godt forhold til sjefen kan løse mye dersom konflikter oppstår.

Tillitsvalgtrollen er ikke alltid enkel. Særlig gjelder det dersom ikke det eksisterer noe godt samarbeid mellom deg og ledelsen. Derfor skal vi kikke litt nærmere på hva et godt samarbeid mellom tillitsvalgt og ledelse egentlig innebærer, og hvordan du kan jobbe for å oppnå det.

Vi kommer hele tiden i kontakt med nye tillitsvalgte gjennom AOFs ulike kurs, og det er en av disse deltakerne som kanskje sa det aller best: «Jeg er ikke en motpart til ledelsen, men en samarbeidspartner.»

Klarer du å oppnå et slikt forhold, er mye gjort.

 

Bygg et godt forhold utenom konflikter

Den kanskje største faren for å skape et dårlig forhold mellom ledelse og tillitsvalgt, er å kun treffes når det foregår en konflikt. Særlig gjelder dette større arbeidsplasser, der det ikke er naturlig at alle kjenner alle. Det er faktisk overraskende mange tillitsvalgte som aldri snakker med sjefen. Ikke bli en av dem!

Vi anbefaler at dere setter av tid til å snakke sammen også når ikke det foreligger noen store konflikter. Det er viktig å ha faste møter, som dere setter timeplanen for i fellesskap. Slik har dere allerede et kjennskap og en god tone når konflikter dukker opp.

Tenk også at møtene skal ha en relativt uformell tone. Ikke vær redd for at det skal bli uprofesjonelt. Dersom tonen er preget av smil, avslappethet og å snakkes ansikt til ansikt som mennesker, vil det være mye enklere å finne fram til gode løsninger.

Av samme årsak er det selvsagt en fordel om ikke det skjer hyppige utskiftninger av hvem som tar på seg tillitsvalgtrollen. Det er vanskelig å bygge opp et godt forhold om dere må starte på nytt hvert år.

 

Skill sak og person

Når en konflikt oppstår, ha i bakhodet at du skal være en samarbeidspartner, og ikke en motpart til ledelsen. I stedet for å tenke på at det her er to grupperinger som står opp mot hverandre, tenk på saken som en objektiv utfordring som begge parter er tjent med å finne en løsning på.

Dette krever at begge parter er gode til å lytte, og ikke står fast på sin posisjon, med ønske om å «vinne». Presenter arbeidstakernes side av saken uten å angripe ledelsen, og lytt i beste mening når sjefen presenterer hvordan de opplever det. Forsøk å se saken utenfra. Har du vært urimelig på noe tidspunkt? Hvilke intensjoner ligger bak ledelsens forslag?

Kun ved å ha denne typen tillit til hverandre, kan dere løse konfliktene som oppstår. Kanskje viktigst av alt er at ingen av partene gnir det inn om de «vinner» konflikten, eller surmuler dersom de taper. Dette skaper bare nag, som vil gjøre det vanskeligere neste gang noe må løses.

Husk også at du er en megler mellom to parter, og ikke bare «sjefen» for de fagorganiserte på arbeidsplassen. Det kan bety å si et alvorsord til ledelsen når det trengs, men det kan også bety å si ifra til de andre i foreningen når de har urealistiske krav. Kompromisser er ikke alltid supersexy, men de er bærebjelkene i godt diplomatisk arbeid.

 

Et godt samarbeid er ikke et éngangsprosjekt

Samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgt må inngå som en del av arbeidskulturen der du jobber. Det kan ikke være et éngangsprosjekt, men noe som kontinuerlig jobbes med og vurderes. Dere burde ha satt av en fast mengde timer til å jobbe med tillitsvalgtoppgaver hver uke/måned.

Ettersom hovedavtalen ikke oppgir noe fast timetall, og mye av dette ofte løses basert på skjønn, er det hensiktsmessig å sette seg ned i fellesskap og legge noen faste spilleregler. 

En gyllen regel er å fokusere på hvordan et ideelt samarbeid ville ha sett ut, heller enn hva som er dårlig i dag.

Slik unngår dere å fokusere på problemer, men kan heller konstruktivt bygge opp en form for samarbeid som begge parter er tjent med.

 

New call-to-action

 

Øyvind Hvidsten
Skrevet av Øyvind Hvidsten

Øyvind er avdelingsleder for MoTo medlem- og tillitsvalgtskolering i AOF. Han har lang erfaring som tillitsvalgt og brenner for skolering av tillitsvalgte

Relaterte artikler


Er du tillitsvalgt og trenger å bli bedre i engelsk?


Det er ikke alle som har samme fagforeningskultur som Norge. For å få med de...

Les mer

Målrettet miljøarbeid er etikk satt i system. Hvordan gjør du det?


Målrettet miljøarbeid er betegnelsen på en pågående og kontinuerlig arbeidsprosess....

Les mer

5 grunner til at etterutdanning på Fagskolen AOF Norge er en god idé


Ønsker du å ta etterutdanning i oppvekst- eller helsefag, men trenger et par ekstra...

Les mer