<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=168556230390840&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fagskole Oppvekstfag

Har barnet i barnehagen ADHD (og hva betyr det)?

Ser du etter disse symptomene, kan du være med på å gjøre barnets liv mye enklere.

Har ett av barna i din barnehage ADHD? Sannsynligvis er svaret ja. 3–5 prosent av alle under 18 år anslås å ha diagnosen. Kanskje tenker du allerede «Ah, jeg vet nøyaktig hvem det er snakk om!» Men det kan også godt hende at det har gått litt under radaren.

ADHD-symptomene begynner ofte i 4–6-årsalderen, men det er ikke uvanlig at det går ubemerket frem til skolealder. Siden ADHD kan skape problemer med å sitte stille og konsentrere seg, er det ikke så rart at det først er når barnet skal plasseres ved skolebenken at det begynner å bli et problem. I en barnehage preget av lek og moro, er ikke ADHD et like stort handicap.

Likevel er det viktig å holde øynene åpne allerede i barnehagen; det er nemlig fullt mulig å lære seg gode måter å håndtere egen diagnose på, spesielt hvis den oppdages tidlig. Blir barnet fulgt opp allerede i barnehagen, kan det gjøre overgangen til en mer krevende skolehverdag mye lettere.

Så hva er det du burde se etter?

Tre typer ADHD

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller oppmerksomhetsunderskuddshyperaktivitetsforstyrrelse for å si det på i overkant kronglete norsk.

Den nyeste forskningen tyder på at ADHD skyldes litt annerledes hjernestruktur og -kjemi, noe som går utover evnen til å regulere impulser og konsentrere seg. Hovedutfordringen med ADHD er derfor at du lettere blir rastløs og utålmodig, som kan by på noen utfordringer for barnet.

Vi kan dele ADHD inn i tre underkategorier, med følgende typiske symptomer: 

Hyperaktiv og impulsiv type

 • Sliter med å sitte i ro uten å tromme med fingre eller føtter
 • Snakker veldig mye, iblant over andre som prøver å slippe til
 • Fikler mye med ting
 • Har et høyt aktivitetsnivå, ofte i form av å klatre på ting
 • Har flakkende blikk med lite øyekontakt
 • Bryter inn i andres lek
 • Lar seg fort avlede av andre aktiviteter

Uoppmerksom type

 • Sitter i sine egne tanker, uten å følge med på det som blir sagt
 • Mister og glemmer ting ofte
 • Blir lett distrahert
 • Mister fort interessen for aktiviteter
 • Unngår aktiviteter som krever ro og konsentrasjon

Kombinert type

 • Har symptomer fra begge kategoriene over
 • Er den vanligste formen for ADHD

Må sammenligne med andre barn

Utfordringen med å oppdage ADHD tidlig, er at omtrent alle symptomene også er typiske trekk ved de fleste barn. Impulskontroll, konsentrasjon og stillesitting er tross alt ting vi som regel lærer etter hvert som vi vokser oss større.

Det er derfor veldig viktig å sammenligne med alle barna, og først ta det som tegn på ADHD om de typiske ADHD-trekkene fremtrer i betydelig større grad enn hos andre.

Hyperaktive symptomer er ofte lettere å oppdage enn de uoppmerksomme, siden barn med kun sistnevnte form for ADHD kan være rolige dagdrømmere som ikke tar så mye plass. Dette er det som før bare ble kalt ADD (altså uten H-en for Hyperaktiv), men nå regnes som en underkategori av ADHD.

Symptomene skal også ha eksistert i minst seks måneder, så tenk deg om hvorvidt barnet har vært sånn lenge, eller om det kan være andre faktorer som gjør at det sliter med å konsentrere seg eller sitte i ro. Mistenker du fremdeles ADHD, anbefaler vi å ta det opp med foreldrene på en skånsom måte.

De gode nyhetene er at barn med ADHD ofte har lettere for å konsentrere seg dersom de har en god indre motivasjon for å prøve, så ros og belønning fungerer ofte bra for å bygge gode rutiner.

Hvem vet – blir barnet møtt med god hjelp og forståelse, kan det være en motivasjon til å selv hjelpe barn med særskilte behov senere i livet.

New call-to-action

Marthe Dirdal
Skrevet av Marthe Dirdal

Marthe Dirdal er rektor på Fagskolen AOF Norge. Hun har lang erfaring fra utdanningssektoren og brenner for arbeidet med fagskolen og studenter. Den aller største motivasjonen i arbeidet med fagskolen, er å se studentenes reise gjennom læring og utvikling.