Fagakademiet

Har du et tillitsbasert arbeidsmiljø?

I disse dager er det mye fokus på makt og samhandling på arbeidsplassen. I den forbindelse oppstår et viktig spørsmål: Har vi god ytringskultur på våre arbeidsplasser?Gjennom mange år som konsulent har jeg møtt mange ulike organisasjoner i både offentlig og privat sektor. Jeg husker fortsatt en organisasjon jeg jobbet med, som innledet med å fortelle hvor koselig de hadde det. Det var ingen store uenigheter og alle snakket så greit med hverandre. Men det var også en annen, mørkere side av saken: Det var ingen som torde å ta opp konflikter.


Konsekvensene av ikke å ta opp ting

Over tid vil vi alle oppleve hendelser som ikke er greie. Spørsmålet er hva vi gjør med dem. Noen velger å brenne inne med hendelsene. De lukker seg, og håper at det går over. Det kan være greit for noen, men kan også føre til at man ikke får avklart og lukket saken. Over tid gir det uheldige konsekvenser for mange, og det er heller ikke bra for arbeidsmiljøet.

Les også: Hvordan bør virksomheten snakke om arbeidsmiljøet


Hvem kan du snakke med?

Det er til syvende og sist opp til hver enkelt hvem de vil snakke med, men det henger ofte sammen med hvordan man har jobbet sammen og etablert relasjoner. Hvem har den ansatte tillit til? Ved problemstillinger knyttet til noe i arbeidsforholdet, bør alle medarbeidere rette seg til lederen. Er du forberedt på det ansvaret? Det er nemlig du som leder som skal være støtte og sparringspartner i det meste som gjelder jobbforhold. Dette opparbeides gjennom erfaring med hverandre.


Tillit er en forutsetning

Hva skjer om erfaringen tilsier at du ikke har tillit som leder? Ta det opp med vedkommende som mangler den tilliten, og lytt uten fordommer. Dette er en læringsmulighet. Gi medarbeideren en sjanse til å finne ut av det sammen med deg. Ofte kan det løses med dialog. Det kan være situasjoner der dette ikke er mulig av ulike grunner. Husk at det er mange sider av en sak, og om du er en del av problemet er det egentlig positivt: Det betyr at du selv kan gjøre endringer.


Kollega som sparringspartner

Hvem kan medarbeiderne snakke med om det ikke passer å snakke med deg? Har de en god kollega det er naturlig å snakke med? Gode kolleger kan være gull verdt i en vanskelig situasjon. Er det alle saker man kan diskutere med en kollega? Det er viktig at intensjonen med samtale er å løse sakene, og ikke fare med sladder. Kolleger som sladrer og diskuterer bak ryggen på kolleger og ledere, løser ikke problemer, de forsterker dem.


Konflikt kan være sunt

Et godt arbeidsmiljø tåler uenighet og konflikt. Det er grunnlag for vekst. Ingen vekst uten utrygghet, men vi har ulike grader av toleranse i slike sammenhenger. Derfor må vi snakke sammen. Vi må finne ut hvordan vi ønsker å ha det blant kolleger. 

Les også: Folkeskikk og uskikk på arbeidsplassen


Vi har ulike personligheter og atferdstendenser, men kan likevel samhandle og kommunisere godt, så lenge vi forstår hverandres perspektiv. Det finnes en rekke personprofilverktøy som kan være nyttige for å se hverandre med nye øyne. Ofte generaliserer man ut fra eget ståsted, men medarbeiderne dine er jo ikke deg, akkurat som du ikke er dem. Finn frem til hvem de er. Snakk med dem, så vil du lære noe nytt, i hvert fall om du tillater deg å lytte.

Vi må forstå hverandre, respektere hverandre og snakke sammen. Da er faktisk veldig mye gjort!skreddersy-kurs

Skrevet av Espen Balle

Relaterte artikler


Ta tillitsvalgtrollen til et nytt nivå med Toppskolering i arbeidsrett


Med denne kompetansen vil du ofte kunne løse selv de mest krevende juridiske...

Les mer

Du har flere ressurser for å bekjempe diskriminering i arbeidslivet enn du tror


Loven er på din side om du vil motvirke diskriminering på arbeidsplassen. Det er...

Les mer

Har du rette verktøy for å løse sosiale problemer på arbeidsplassen?


Når vi snakker om HMS, er det mange som kun tenker på fysiske farer på...

Les mer