HMS

Dette tilbyr AOF av HMS-relaterte kurs og opplæring

Trenger du HMS-relaterte kurs eller opplæring, finner du sannsynligvis det du trenger hos AOF.

Norge er virkelig på verdenstoppen når det gjelder gode og forsvarlige arbeidsforhold. Vi tar helse, miljø og sikkerhet (HMS) på alvor – noe som betyr at vi kontinuerlig har fokus på å redusere antall arbeidsrelaterte ulykker og skader, også i yrker som ellers byr på en viss risiko.

AOF Norge er blant Norges største og eldste leverandører av HMS-opplæring, og tilbyr en lang rekke kurs, dokumentert og sertifisert opplæring relatert til mange forskjellige fagfelt. Enten du er verneombud, veiarbeider, helsefagarbeider, leder, truckfører eller renholdsarbeider, finner du sannsynligvis det du trenger hos oss.

«Studieforbundet AOF Norge har stor faglig tyngde og har vært en god sparringspartner for oss når vi trenger faglige råd. Deres ansatte og instruktører har lang erfaring og stor kompetanse innen flere fagfelt, og ikke minst så er det jordnære folk som snakker “samme språk” som oss som skal utføre arbeidet.»

– Terje Lillehauge, Nodus

 

Grunnkurs – arbeidsmiljø

Et av våre populære kurs er arbeidsmiljøutdanningen – grunnkurs, som er påkrevd for alle verneombud og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget. Kurset er også svært relevant for  ledere, tillitsvalgte og andre som er opptatt av å bidra til arbeidet for et godt arbeidsmiljø. Du må altså ikke tenke at du er nødt til å være verneombud for å delta.

«Å delta på verneombudskurs har vært helt avgjørende for å forstå hvor viktig jobben som verneombud er. Vi gjennomførte et bedriftstilpasset kurs hvor både verneombudene, lederne og hovedtillitsvalgte deltok. Det skapte gode diskusjoner og man fikk en felles forståelse av hvilken rolle verneombudene har, noe som i ettertid har vist seg veldig positivt.» 

– Raymond Alstad, Klubbleder i HK-klubben i LO

Kurset er i henhold til krav som stilles i arbeidsmiljøloven, forskrifter og i Hovedavtalen LO/NHO.


Dette kurset finnes i flere varianter, både med fysisk oppmøte, virtuell undervisning, som selvstyrt nettkurs og som kombinasjon.

Lær mer om Arbeidsmiljøutdanningen

Sikkerhetsopplæring i utstyr og kjøretøy

En rekke former for kjøretøy og arbeidsutstyr krever at du kan dokumentere gjennomført sikkerhetsopplæring. I alle tilfeller der det kan oppstå fare er det smart å lære seg å håndtere utstyret på riktig måte – rett og slett av respekt for både egen og medarbeideres helse og sikkerhet. 

Eksempler på arbeidsutstyr som kan utgjøre en fare er arbeidsutstyr som personløfter, FSE, truck, kraner, maskiner, ATV/UTV, utstyr for varme arbeider og stillas. For en del arbeidsutstyr er du til og med nødt til å gjennomføre sertifisert opplæring før du kan bruke arbeidsutstyret på lovlig måte. Ta det med ro – AOF kan hjelpe deg!

 

«Samarbeidet har omfattet i hovedsak følgende kurs: maskinfører, truckførerbevis, varme arbeider. AOF har stilt med lærere til teoridelen, og har hatt ansvaret for alt i forbindelse med praksisdelen av kurset, samt gjennomføring av eksamen. Både vi og våre kursdeltakere er svært fornøyd med dette samarbeidet. Vi opplever AOF som svært profesjonelle, i tillegg til at de er løsningsorienterte og hyggelige å samarbeide med.»

– Elisabeth Larsen, Vestfold Landbruksselskap

 

Andre kurs og tilrettelegging

I tillegg til de ovennevnte kursene, har vi også flere HMS-kurs som ikke havner under kategoriene over. Blant dem kan vi nevne smittevern, IK-mat, kontorergonomi og HMS for ledere.

Er du interessert i å bidra til å skape en trygg og god arbeidsplass, anbefaler vi at du ser gjennom oversikten for HMS-kurs fra AOF Norge. 

AOF Norge tilbyr også mulighet for å legge opp og tilrettelegge egne bedriftsinterne kurs for virksomheten din og/eller skreddersydde kurs for deres behov. I så fall setter vi opp et kurs internt hos dere (eller over nett), når det passer for deg. 

Nøl heller ikke med å spørre om vi dekker noe du ikke finner på listen. Etter mange års erfaring har vi kompetansen som trengs for å tilpasse og gjennomføre kurset du har behov for.

New call-to-action

Torgrim Kokaas
Skrevet av Torgrim Kokaas

Torgrim Kokaas var fagansvarlig og koordinator for HMS-området i AOF Norge. Han hadde bred og lang erfaring, kompetanse og et stort nettverk knyttet til HMS. Han hadde ansvar for en rekke utviklingsprosjekter og var forfatter av en rekke HMS-relaterte publikasjoner. Hovedmotivasjonen hans var et trygt, sikkert og utviklende arbeidsmiljø for alle.

Relaterte artikler


Ser du hva som gjemmer seg bak atferden til barna?


Alle kjenner til utagerende barn, men visste du at de også kan være innagerende?...

Les mer

Vanlige spørsmål om Fagskolen AOF Norge


Lurer du på noe om AOF og fagskoleutdanning? Da finner du høyst sannsynlig svarene...

Les mer

Slik lærer AOF-student Anne (49) barn med atferdsvansker å leke godt med andre


– Det er barna som har forårsaket mest frustrasjon som også har gitt mest glede.

Les mer