Fagskole Oppvekstfag Fagbrev

Er lek og moro i barnehagen egentlig bare lek og moro?

Lek har mange viktige funksjoner for barna. Vi skal ta for oss tre av dem.

I rammeplanen for barnehager – til tross for mye fokus på hva barna skal lære – er det også lagt vekt på lekens egenverdi. Så hva lærer barna? Hva er verdien av lek?

Vel, for det første:

Lek er en form for flyt

Du har kanskje hørt om flyt allerede. Det er en betegnelse på når man er helt til stede i øyeblikket og glemmer tid og sted, nært beslektet med mindfulness. Gode eksempler er når en kunstner fortaper seg i maleriet sitt, eller en musiker som spiller instrumentet sitt nærmest av seg selv. Det er et sentralt begrep innenfor østlig filosofi som buddhisme, og er tema for utallige selvhjelpsbøker.

Når barn leker er det faktisk en form for flyt. De glemmer seg selv, lever seg inn i roller; kort og godt – det føles naturlig og bra.

Vi kan altså si at barnas naturlige tilstand er den vi voksne jakter på ved å se TED-talks og fortelle vennene våre hvordan meditasjon totalt har forandret livet vårt. Det er noe å verdsette og oppfordre til, i stedet for å kvele gjennom rigid skoleforberedelse. Skole blir det nok av de neste 10+ årene.

Språk og sosial fungering

Da Elisabeth Brekke Stangeland skrev sin doktoravhandling oppdaget hun en klar sammenheng mellom språk og sosial utvikling allerede i to-treårsalderen. Barna med de beste språkevnene var også de som deltok mest i lek med andre. De med dårlig språk havnet oftere utenfor.


Vi har besøkt tre ulike barnehager i Oslo, og snakket om hvordan de jobber. Les her!

Så – betyr det at lek fører til bedre språkevne, eller at god språkevne fører til mer lek? Faktisk kan svaret være begge deler. Det var lettere for barna som var gode til å kommunisere å bli med på leken, men samspillet der gjorde dem igjen bedre i språk. Språk brukes jo tross alt hovedsakelig sammen med andre.

Derfor er det utrolig viktig at ikke de språksvake barna tas til side og undervises mens de andre er ute og leker. Det fører bare til mer isolasjon. I stedet burde de heller hjelpes i gang med lek – noe som er gøy, og derfor mye mer motiverende for et barn. Så vil leken over tid føre til bedre språk av seg selv.

Bearbeiding av vanskelige opplevelser

Symbollek, eller lek der barna later som, er en gjenganger. For et barn er sjelden et bord bare et bord. Det kan være et sjørøverskip, en festning, eller kanskje selve Mount Everest. De kan også selv ta på seg roller, og dermed utforske ting de er nysgjerrige på – en dag jobber de i butikk; en annen er de tannlege og pasient.

Ikke bare er det en fin måte å begynne å utforske voksenlivet på, men det kan også hjelpe til med å bearbeide skumle opplevelser. Kanskje hadde barnet som leker tannlege en ekkel opplevelse hvor hun måtte bore, og dette er måten å ta kontrollen tilbake på.

Dette gjelder også for å bearbeide mye mer traumatiske hendelser, som å ha mistet en bestemor. Lek er barnas mest naturlige uttrykksform, så ofte er det lettere å få utløp for vonde følelser slik enn ved å snakke om dem direkte.

Husk på det neste gang du prøver å balansere lek med læring i barnehagen; ofte er de to sider av samme mynt.

Gratis e-bok: Tips og inspirashon fra tre ulike barnehager.

Marthe Dirdal
Skrevet av Marthe Dirdal

Marthe Dirdal er rektor på Fagskolen AOF Norge. Hun har lang erfaring fra utdanningssektoren og brenner for arbeidet med fagskolen og studenter. Den aller største motivasjonen i arbeidet med fagskolen, er å se studentenes reise gjennom læring og utvikling.

Relaterte artikler


Sjenerte barn i barnehagen – hvordan kan du hjelpe?


Du har sikkert et og annet barn som holder seg mest for seg selv. Hva er beste...

Les mer

Vet du tilknytningsstilen til barna i barnehagen?


Som barnehagemedarbeider trenger du neppe å bli fortalt at noen barn er tryggere...

Les mer

Hva kan de yngste barna (0-3) egentlig forstå, og når?


Det er ikke bare enkelt å være liten. Fra øyeblikket du plutselig kastes inn i...

Les mer