Fagskole Oppvekstfag Fagbrev

Hvor burde du som jobber i barnehage gå for å få mer kompetanse?

Uansett hvor glad du er i jobben din, har du nok dager der du føler deg litt overveldet eller bare sulten på noe nytt.

Når du har vært et sted lenge nok, er det nesten uunngåelig å gli inn i noen rutiner, og det er da mange bestemmer seg for å søke ny kunnskap og kompetanse. Det kan være veien både til en mer givende hverdag og høyere lønn – og ikke minst kommer det barna til gode. Men hvor er det best å gå for å skaffe den kompetansen?

Jeg vil påstå at det hovedsakelig er tre muligheter for deg som jobber i barnehage, og hvilken du burde velge avhenger av utdanningsnivå, tiden du er villig til å investere, og så klart hva ditt viktigste mål med videreutdanningen er.

Fagbrev

Passer for: Deg som vil ha dokumentasjon på det du kan.

Dersom du ikke fullførte videregående, er det ofte smart å begynne med å ta fagbrevet. Ikke bare er det den enkleste veien til å få mer ansvar og høyere lønn, men gir også et godt, bredt kunnskapsgrunnlag du eventuelt kan bygge videre på senere.

Noen bekymrer seg for at det er rart å gå tilbake til skolebenken og ta det som essensielt er en videregående utdanning i godt voksen alder, men du tar ikke fagbrevet sammen med videregående-elever. På våre teori-til-fagprøven-kurs har vi deltakere i alderen 20–60 år. Dette er altså kurs for deg som ønsker å forberede deg godt til teoretisk eksamen, via pensumundervisning, felles diskusjon og opplæring i hvordan du skriver en akademisk tekst.

For å ta fagbrevet melder du deg opp hos fylkeskommunen når du har minimum fem års dokumentert barnehageerfaring, og svarer på en teoretisk eksamen. Når den er bestått kan du melde deg opp til den mer praktiske fagprøven og motta fagbrevet.


Les mer: Alt du trenger å vite om oppvekstfag, samlet på ett sted. 🧒🏼


Fagskole

Passer for: Deg som vil ha spisskompetanse innen et bestemt tema i barnehagen, og jobbe ved siden av.

Fagskoleutdanningene er høyere yrkesfaglig utdanning på deltid, bygget opp for at det skal være lett å ta ved siden av jobb. For deg som har fagbrev fra før kan dette være et naturlig neste skritt, men også dem med fem års realkompetanse er velkomne på fagskolen. Felles er at de fleste som går fagskole har erfaring med å jobbe i barnehage fra før. Ettersom fagskolen er deltidsstudier, tilsvarer to år her det samme som ett års studier på fulltid.

Fagskoleutdanningene er som regel ganske spisset, og lar deg fordype deg i et tema du er interessert i, som de yngste barna i barnehagen eller språk og kulturforskjeller. Det er altså en perfekt løsning for deg som ofte møter på en bestemt type problemstilling på jobb, som du gjerne skulle hatt mer ekspertise om.

Fagskole gir studiepoeng som du kan bruke til videre utdanning senere.

Høyskole/universitet

Passer for: Deg som vil ha en grad, og er villig til å legge inn betydelig tid og innsats.

Ønsker du deg en bachelor- eller mastergrad, blir du nødt til å oppsøke høyskolen eller universitetet. Det er litt vanskeligere å fullføre ved siden av jobb, siden mange studier er på heltid, og pensummengden er enda større enn ved fagskolen. Fordelen her er jo så klart at du får en grad, så hvis du ønsker å bli for eksempel barnehagestyrer er dette likevel veien å gå.

Hva du burde velge kommer altså helt an på hva målet ditt med utdanningen er, og hvor mye tid du er villig til å investere. Du kan også kjøre en kombinasjon, ved for eksempel å starte med fagbrev for så å følge opp med fagskole, eller å ta fagskole for å prøve ut høyere utdanning, og deretter gå videre inn i et høyskoleløp.

Valget er ditt!
New call-to-action

Marthe Dirdal
Skrevet av Marthe Dirdal

Marthe Dirdal er rektor på Fagskolen AOF Norge. Hun har lang erfaring fra utdanningssektoren og brenner for arbeidet med fagskolen og studenter. Den aller største motivasjonen i arbeidet med fagskolen, er å se studentenes reise gjennom læring og utvikling.

Relaterte artikler


Hva er egentlig fagskole og hva får du ut av det?


Fagskole er et perfekt alternativ til universitet eller høyskole for deg som...

Les mer

Hva slags rollemodell er du for barna i barnehagen?


I barnehagen lærer vi barna hvordan de skal være, enten vi gjør det bevisst eller...

Les mer

Hvordan sier du unnskyld til barna i barnehagen?


Vi gjør alle feil iblant. Som voksen i barnehagen er det viktig å innrømme det.

Les mer