<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=168556230390840&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fagskole

Slik kombinerer du jobb og praksis med Fagskolen AOF Norge

Siden studiene på Fagskolen AOF Norge foregår ved siden av jobb, får vi ofte spørsmål om hvordan det lar seg kombinere med praksis. Her får du svarene.

Når er praksisperioden?

Utdanningsløpene strekker fra ett til to år med deltidsundervisning. De forskjellige utdanningsløpene har ulik tilnærming til praksistiden. I noen studier er det hospitering i stedet for praksis, som i studiet for Ernæring i pleie- og omsorgstjenester hvor det er 5 dager hospitering og 3 kvelder med praktisk matlaging. I andre studier er det fra 5 til 10 uker praksis. Praksisen er i alle studiene knyttet opp til fordypningsoppgaven du skal skrive.

Hvor skal praksisen utføres?

På noen studier (hovedsakelig oppvekstfag), foregår praksisen på arbeidsplassen der du jobber til daglig, men med et spissere fokus på det du fordyper deg i. Vi samarbeider med en av dine overordnede for å lage et opplegg som passer med utdanningsløpet du har valgt, og oppgaven du skriver. Andre studier gir deg mulighet for å prøve ut en annen arbeidsplass i noen måneder, som passer med problemstillingen i fordypningsoppgaven din. Studerer du helsefag er dette mer vanlig.


Usikker på noe om fagskole, studier eller lignende? Send inn dine spørsmål her!


Hvordan skiller praksis seg fra vanlig jobb?

Du kan egentlig tenke på praksisperioden som et par måneder med research til oppgaven du skriver. Der du kanskje vanligvis ville hatt ansvar for litt av hvert, gir praksisperioden deg mulighet til å fokusere på ditt nye fagfelt.

En av dine overordnede tar på seg rollen som praksisrådgiver sammen med en av våre undervisere, og sørger for at du får egnede oppgaver og tilbakemelding på både praksis og fordypningsoppgaven. Dette skjer gjennom egne møter med jevne mellomrom i løpet av perioden.

Arbeidsoppgavene dine kan spisses videre ut fra temaet du har valgt for eksamen. Praksis er en periode for å eksperimentere, så velg noe du brenner for. Jo mer du lærer og tester ut under praksis, jo enklere blir det å skape seg en rolle som arbeidsplassens kvalifiserte ekspert på ett spesifikt område.

New call-to-action

 

Marthe Dirdal
Skrevet av Marthe Dirdal

Marthe Dirdal er rektor på Fagskolen AOF Norge. Hun har lang erfaring fra utdanningssektoren og brenner for arbeidet med fagskolen og studenter. Den aller største motivasjonen i arbeidet med fagskolen, er å se studentenes reise gjennom læring og utvikling.