Fagskole

Nå blir kunnskap om palliasjon enda viktigere for helsefagarbeidere

Regjeringen etterspør mer ansvar for helsefagarbeidere. Hva er viktig å ha i bakhodet når du jobber med palliasjon?

Å motta en alvorlig, uhelbredelig diagnose er aldri lett å forholde seg til. For noen slår det ned som et lynnedslag fra klar himmel. For andre er det kanskje beskjeden de har gruet seg til lenge, gjennom en lang periode med kreftbehandling der håpet om å bli helt frisk sakte byttes ut med et mål om å sette pris på tiden som gjenstår.

Palliasjon er behandling som ikke tar sikte på å kurere, men å lindre, og gi pasienten et så godt som mulig liv helt til siste slutt. Kanskje har du jobbet mye med disse pasientene allerede, eller kanskje det er nytt for deg.

Faktum er uansett at det er lettere å være en god støtte for disse pasientene dersom du har trygghet og kunnskap i rollen som helsefagarbeider. 

 

Kunnskap om palliasjon hos helsefagarbeidere er etterspurt

Etter hvert som levealderen øker, blir det også større behov for kunnskap om palliasjon.

Det er dessuten mangel på sykepleiere, og regjeringen har oppfordret helsesektoren om å gi flere oppgaver til helsefagarbeidere

NOU 2016:17, På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende påpeker også hvor viktig det vil være med spesialkompetanse i palliasjon fremover. 

Nasjonal kreftstrategi, Leve med kreft understreker at palliasjon ikke bare handler om å lindre ved enden av livsløpet, men må være bakt inn i behandlingen fra første stund. Det er noe WHO også ønsker. Palliasjon handler jo egentlig ikke om døden – men om å leve, så lenge og så godt som mulig.

Kanskje viktigst av alt – Stortingsmelding 24, Lindrende behandling og omsorg foreslår måter å forbedre måten vi utøver palliasjon på. Ved å bli tryggere på å snakke om døden, kan vi øke livskvaliteten til pasientene det gjelder.

 

Etikk og kommunikasjon er essensielt for palliasjon

Når du jobber som helsefagarbeider, er du nok allerede opptatt av å vise omsorg for mennesker. Men det kan likevel gå fort i svingene for mange av oss, og særlig når du omgås uhelbredelig syke, kan det være vanskelig å finne de rette ordene.

Pass på at ikke døden blir en elefant i rommet, at du unngår de vanskelige samtalene, eller later som alt kommer til å ordne seg til slutt. Ofte er det ikke så farlig at ikke du sitter på noen fasitsvar, så lenge du er villig til å lytte.

Det kan være lett for pasienten å føle seg som en kasteball, særlig i en situasjon der man allerede har måttet gi opp mye kontroll. Da er det viktig å bli møtt av personale som ser det unike mennesket du er. Selv vanskelige situasjoner kan bli til fine stunder når de utgjør genuine møter mellom mennesker.

Har du noen kommunikasjonsverktøy med deg, og har reflektert over hva som utgjør meningsfulle og gode relasjoner med andre, kommer det til å merkes. Men det forutsetter at du er trygg i rollen din.

 

Palliasjon som deltidsutdanning ved AOF Norge

Palliasjon er et nytt utdanningstilbud ved AOF Norge, som er ment spesielt for helsepersonell med enten fagbrev eller minimum fem år relevant yrkeserfaring.

Her vil du lære mye om ulike diagnoser, lovverk, metodikk og etikk, som vil gjøre deg mye tryggere i møte med denne pasientgruppen. Siden utdanningen foregår på deltid, har du mulighet til å ta med deg erfaringer du gjør på jobb tilbake til medstudentene dine for å diskutere dem.

Det er en tilnærming vi vet at skaper tryggere helsefagarbeidere, som vil hjelpe deg med å være mer til stede med pasienter og pårørende, og stå støtt når du må ta vanskelige beslutninger. Slik blir det også lettere for arbeidsgiveren din å overlate mer ansvar til deg når det er mangel på sykepleiere.

Ønsker du å være en varm og kunnskapsrik fagperson for mennesker som er uhelbredelig syke, er dette en utdanning som vil hjelpe deg med å nå det målet.


Se årets fagskoleutdanninger

 

Marthe Dirdal
Skrevet av Marthe Dirdal

Marthe Dirdal er rektor på Fagskolen AOF Norge. Hun har lang erfaring fra utdanningssektoren og brenner for arbeidet med fagskolen og studenter. Den aller største motivasjonen i arbeidet med fagskolen, er å se studentenes reise gjennom læring og utvikling.

Relaterte artikler


Hva gjør musikk så viktig for mennesker med demens?


Ikke bare gjør musikk en forskjell i hverdagen for mennesker som er rammet av...

Les mer

Hva koster Fagskolen AOF Norge?


Ikke alle har lyst til å betale i dyre dommer for å ta etterutdanning. Med...

Les mer

Krangling i barnehagen – hvordan lærer du barna å løse konflikter?


Det er mye snakk om å få mer læring inn i barnehagen, men det viktigste en femåring...

Les mer