Sentraladministrasjon

Målrettet miljøarbeid er et stort ansvar – hva betyr det for deg?

Profesjonelle miljøarbeidere er ikke bare i stand til å løse opp i «hverdagsmysterier» med gode fagkunnskaper. De vet også at kvaliteten på det arbeidet de gjør må reflektere gode holdninger og verdier.

Den gylne regel

Forenklet kan vi si at gode holdninger og verdier gjenspeiles i at vi gjør «det som er riktig», eller at «vi gjør mot andre som vi ville gjøre for oss selv». Dette er imidlertid bare et av flere mulige hjelpemidler i en etisk vurdering. 

Når vi skal gjøre noe som er riktig for oss selv har de aller fleste forholdsvis god oversikt over forutsetningene vi har for valgene vi tar. Vi velger ganske ofte å gjøre ting som «ikke er riktig», og avveier valgene våre mot de konsekvensene de kan ha for oss. Ganske ofte er vi også villige til å leve med konsekvensene av å ha dårlige valg. 

Når vi tar valg som får konsekvenser for andre forutsetter dette helt andre avveininger enn når konsekvensene kun får betydning for oss selv. 

Det kan være konsekvenser som de kanskje ikke er forberedt på, ikke liker, eller ikke vet hvordan de skal løse.

Når vi i tillegg arbeider med mennesker som har svekkede forutsetninger for å vurdere konsekvensene av sine egne handlinger, settes vår vurderingsevne og vår fleksibilitet på prøve. Hvordan kan vi vite hva som er riktig for en annen person på et gitt tidspunkt, i en gitt situasjon? Husk at det ikke er sikkert at det som er riktig for deg er riktig for den personen du skal yte tjenester til.

Den måten du som tjenesteyter velger å forholde deg til målpersonen (tjenestemottaker) på viser om du har en forståelse av forutsetningene og begrensningene som målpersonen har. Som arbeidstaker bør du ha kunnskap om disse forholdene slik at du kan bidra til å tilrettelegge for medbestemmelse og selvbestemmelse for tjenestemottakeren.

Les også: Målrettet miljøarbeid er etikk satt i system. Hvordan gjør du det?


Dette innebærer at du gir råd, anbefalinger, veiledning og støtte slik at målpersonen tar så godt informerte valg og beslutninger som mulig. Din beslutningsstøtte til tjenestemottakeren er så godt tilpasset som nødvendig for å møte tjenestemottakerens behov. 

 

Dette bør du reflektere over:

Hva er gode holdninger og verdier i ditt arbeidsmiljø?

Hvilken betydning har etikk for gjennomføringen av tjenestetilbudet? 

 

Se kursene vi tilbyr innen miljøarbeid her

Terje Wårheim
Skrevet av Terje Wårheim

Terje Wårheim har jobbet innen spesialisthelsetjenesten med læringsmiljø og tilretteleggingstiltak knyttet til barn, ungdom og voksne, samt med bistand for nærpersoner til personer med ulike forutsetninger og begrensninger, og systematisk foreldreveiledning.

Relaterte artikler


5 grunner til at etterutdanning på Fagskolen AOF Norge er en god idé


Ønsker du å ta etterutdanning i oppvekst- eller helsefag, men trenger et par ekstra...

Les mer

Målrettet miljøarbeid er etikk satt i system. Hvordan gjør du det?


Målrettet miljøarbeid er betegnelsen på en pågående og kontinuerlig arbeidsprosess....

Les mer

Du har flere ressurser for å bekjempe diskriminering i arbeidslivet enn du tror


Loven er på din side om du vil motvirke diskriminering på arbeidsplassen. Det er...

Les mer