Fagskole

Når de minste har det vanskelig – ser du psykisk sykdom i barnehagen?

De aller minste blant oss er også de aller mest sårbare. Du som jobber i barnehage kan utgjøre en kjempeforskjell.

De siste tiårene har vi sett en stor økning i fokuset på psykisk helse, kanskje særlig for ungdom. Mye av det skyldes nok rett og slett at ungdommen selv snakker ut om hvordan de har det, og dermed gjør temaet mindre tabu.

Men hva med de aller minste, som ikke har språket eller forståelsen til å snakke ut når de har det vondt på innsiden? Du som jobber i barnehage kan gjøre en kjempeviktig innsats med å oppdage når barna har det psykisk vanskelig. 

Utfordringen er å vite hva du skal se etter.

 

Hvor vanlig er psykisk sykdom for barn i barnehagen?

Om vi vil vite hvor utbredt psykisk sykdom er for små barn, trenger vi ikke gå lenger enn til Trondheim. Et studie av alle barna som kom til fireårssjekken (og hadde foreldre som lot dem delta), viser til at hele sju prosent kvalifiserer til en psykiatrisk diagnose.

Blant disse finner vi ADHD, angst, depresjon og opposisjonell atferdsforstyrrelse. Guttene var litt mer utsatt enn jentene.

Noen lesere vil kanskje reagere litt på dette, og det er viktig å understreke at å gi små barn psykiatriske diagnoser ikke nødvendigvis er udelt positivt. Men uavhengig av hva slags merkelapper vi setter på det, er det en tydelig indikasjon på at det er en del barn der ute som ikke har det så bra.

Det er vi nok alle tjent med å være enda mer obs på.

 

Hva er tegnene på at små barn sliter psykisk?

Harvard skriver på sin ressursside at psykisk sykdom hos små barn kan være enda vanskeligere å oppdage enn hos voksne. Mye skyldes nok at små barn har liten evne til å reflektere over sine egne følelser og atferd, men reagerer i større grad på instinkt.

Vi kan likevel dele inn i to reaksjonsmønstre – nemlig innagerende og utagerende atferd. Mens de innagerende barna vil trekke seg tilbake, og nærmest skjule seg, vil de utagerende typisk reagere med vold, opposisjon eller krangling.

Fordelen med sistnevnte er at den er lettere å legge merke til. Ulempen er at det ofte blir sett på som at barnet er et «problem», dersom de voksne ikke er oppmerksomme på hva utageringen kommer av.

Ønsker du å bli mer bevisst på hva du skal se etter, anbefaler vi deg å lese denne artikkelen om konkrete tegn på at barnet har det vanskelig.

 

Hvordan oppstår psykisk sykdom hos de minste barna?

Som hos voksne, oppstår psykisk sykdom gjennom en kombinasjon av biologi og miljø. Det vil si at noen allerede fra naturens side er mer utsatt, samtidig som miljøet rundt dem er med på å avgjøre om det får små eller store konsekvenser.

Barn som vokser opp i fattigdom, utsettes for overgrep, eller opplever å bli ekskludert av jevnaldrende, får en tyngre bør å bære enn dem som har flere ressurser i ryggsekken. Noen er i stand til å bære tungt, og klarer seg mot all formodning. Andre vil få det veldig vanskelig selv med kun en liten dytt i feil retning.

Det som uansett er helt sikkert, er at du som jobber i barnehage kan utgjøre en stor forskjell. Ettersom det ofte er her psykiske utfordringer begynner, kan din inngripen være med på å avgjøre om barna blir møtt med trygghet, forståelse og varme, eller om et vondt lite frø vil vokse seg til en stor og vanskelig jungel etter hvert som barnet blir eldre.

Å lære mer om barn og psykisk helse, er derfor noe av det aller viktigste du kan gjøre.

New call-to-action

Marthe Dirdal
Skrevet av Marthe Dirdal

Marthe Dirdal er rektor på Fagskolen AOF Norge. Hun har lang erfaring fra utdanningssektoren og brenner for arbeidet med fagskolen og studenter. Den aller største motivasjonen i arbeidet med fagskolen, er å se studentenes reise gjennom læring og utvikling.

Relaterte artikler


Dette bør du ha på plass før du returnerer til skolebenken


Litt nervøs for å skulle ta opp utdanningen igjen? Her er våre beste tips!

Les mer

Det viktigste verktøyet ditt når høstens nye ettåringer begynner i barnehagen


Når sommeren er på hell kommer det første sikre høsttegnet: Et nytt kull med...

Les mer

Det er ikke bare lærerne som kan hjelpe ungdom med livsmestring


Kanskje er det faktisk assistentene og miljøarbeiderne som ved siden av hjemmet er...

Les mer