Fagskole Fagbrev

Ny rammeplan – hva betyr det for deg som jobber i barnehage?

I august trådte den nye rammeplanen for barnehager i kraft. Hvordan kan en ufaglært barnehagemedarbeider best tilpasse seg de økte kravene?

Den nye rammeplanen har neppe gått deg hus forbi. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har lyttet til tilbakemelding fra barnehager over hele landet, og gjort sitt beste for å sette sammen et veiledende dokument for hva slags ansvar barnehagen skal ha.

I praksis betyr dette at det blir satt økte krav til kompetanse. Det holder ikke å bare passe på barna til foreldrene plukker dem opp. Barnehagen skal i følge rammeplanen være et sted for læring så vel som lek.

Flerkultur i fokus

Barnehagen er ofte menneskers første møte med det sammensatte samfunnet de skal inn i, som er en finurlig måte å si at den består av barn med både etnisk norske og utenlandske foreldre. Det betyr at barnehagen får to viktige oppgaver: både å tilrettelegge for barna som kanskje ikke er godt kjent med norsk språk og kultur ennå, så vel som å bruke mangfoldet til å unngå at det vokser opp en generasjon preget av fremmedfrykt og intoleranse.

For eksempel står det i rammeplanen at barnehagen skal «bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse.»

Det er en fin tanke, men kanskje vanskelig å gjennomføre godt nok dersom personalet ikke har relevant kompetanse i språkopplæring selv.


Les mer: Alt du trenger å vite om oppvekstfag, samlet på ett sted. 🧒🏼


Barnehagen som læringsarena

Rammeplanen lister i sitt siste kapittel opp en hel rekke med fagområder. Fag er noe vi tradisjonelt har snakket mest om først i skolen, men barnehagen skal altså legge grunnlaget. Fagområdene inkluderer blant annet etikk, kunst og kultur, natur, teknologi og kommunikasjon, for å nevne noen få.

Det er selvsagt ikke snakk om å få barna til å kunne skrive avhandlinger om Picasso eller identifisere alle delene av en celle, men rammeplanen setter krav til at barnehagen skal gi dem et første møte med ganske mange ting. Da må de ansatte ikke bare ha grunnleggende kunnskap på mange felter, men også vite hvordan best deler den kunnskapen med små barn, gjennom fellesaktiviteter og diskusjoner på et nivå barna forstår.

Hvordan skaffe nødvendig kompetanse?

– For å kunne møte kravene, blir det viktig å styrke den faglige kompetansen i barnehagen framover, sier Eva Heger, utviklingsleder i Barnehagenett til barnehage.no.

Selv om styrer og pedagogisk leder har hovedansvaret for planlegging, må resten av personalet ha nok kompetanse til å gjennomføre det. Sannsynligvis sitter selv de ufaglærte medarbeiderne på høyst relevant realkompetanse, men med de økte faglige kravene kan det fortsatt være vanskelig å strekke til på noen områder.

Mens rammeplanen setter ganske mange forskjellige krav, kan det ofte være smart for hver enkelt ansatt å velge seg ett eller to hovedansvarsområder. For å bygge opp nødvendig ekspertise kan man ta etterutdanning på et felt man interesserer seg for. Ved AOF har vi lang erfaring med å hjelpe barnehagemedarbeidere med å øke kompetansen sin, slik at de får et mye mer solid faglig grunnlag for å ta mer ansvar i jobben.

Hva innebærer etterutdanning?

AOF har flere linjer å velge mellom. Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen er kanskje kurset som ligger tettest opp mot rammeplanens fokus, men også Barn med særskilte behov, og Arbeid med de yngste barna - 0-3 år - i barnehagen er høyst relevante.

Alle studiene foregår på deltid, så du er ikke avhengig av å ta en pause fra arbeidslivet for å skaffe deg kompetansen du trenger. Alt er lagt opp for at det skal være enklest mulig å jobbe fulltid, og ta den nye kunnskapen direkte med seg tilbake til barnehagen.

For styret i barnehagen betyr rammeplanen mye papirarbeid og planlegging. For deg handler det først og fremst om å skaffe mer kunnskap.

Men husk – rammeplanen er også tydelig på at læringen ikke skal overskygge gleden ved bare å leke. Det er det viktig å ikke glemme midt oppe i alle fagområdene som skal dekkes.

Gratis e-bok: Tips og inspirashon fra tre ulike barnehager.

Relaterte artikler


Fagskole | Fagbrev

Mobbing i barnehagen – hva gjør du?


Hvordan håndterer du mobbing blant mennesker som er så små at de knapt forstår...

Fagskole | Oppvekstfag | Fagbrev

Sjenerte barn i barnehagen – hvordan kan du hjelpe?


Du har sikkert et og annet barn som holder seg mest for seg selv. Hva er beste...

Fagskole

Derfor oppfordret Tove de ansatte i barnehagen til å gå på fagskole


Styrer Tove Hansen fra Hoppensprett Barnehage reflekterer rundt sin egen...