Medlem- og tillitsvalgtskolering

Derfor er relasjoner så avgjørende for verneombudarbeidet

I Norge er vi heldige som har en sterk kultur for arbeidstakeres rettigheter. Det er ikke noe som har skjedd ved en tilfeldighet, men er en helt essensiell del av den norske samfunnsmodellen, kjempet frem over tid.

I trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten, er det ofte tillitsvalgt som får mest fokus. Kanskje har det å gjøre med at lønn og ferie oppfattes som mer håndfaste verdier enn arbeidsmiljøet, som er en verneoppgave.

Verneoppgavene er så klart like viktige som lønn og ferie. Uten et godt arbeidsmiljø er det snart ikke noen igjen å diskutere hverken lønn eller ferie med. Likevel vil du kanskje oppleve at noen tenker på verneoppgavene som vage og uviktige med mindre det er snakk om direkte rettslige konflikter. Det kan gjøre det vanskelig å nå igjennom.

For å lykkes er du nødt til å vite hvordan du opparbeider gode, riktige og ikke minst hensiktsmessige relasjoner.

Hva er en «god» relasjon for verneombudet?

Når vi snakker om gode relasjoner, handler ikke det om å være bestevenner med hverken ledelse eller de andre arbeidstakerne. Faktisk er det en felle du kan gå i, om ikke du er forsiktig.

Det er mange eksempler på verneombud som har gått for hardt inn for å bli likt av sjefen, i håp om å få bedre gjennomslag på den måten, for så å bli anklaget for å være i lomma på ledelsen.

På motsatt side kan det bli for stort fokus på trivsel, hygge og fredagspils med arbeidstakerne, mens du ikke i det hele tatt når frem til ledelsen når du skal ta opp grunnleggende arbeidsmiljøproblemer. Den største konsekvensen av dårlige relasjoner er at du ekskluderes fra sentrale diskusjoner.

Det er uhyre viktig å se på verneombudrollen som en profesjonell rolle – som en jobb ved siden av jobben. Pass på at ikke du mister seriøsiteten av å skulle være for mye «kompis» med noen av partene. Klarer du det, er det selvsagt viktig å fylle rollen med genuin varme, uten at det går på bekostning av at du tas på alvor. 

Fokuser på den andre – vit hvem du snakker til

Skal du få gjennomslag med tiltak for arbeidsmiljøet, er det viktig at du legger frem ønsker og krav på riktig måte. Husk hvem du snakker til, og forsøk alltid å se ting fra deres perspektiv fremfor ditt eget.

Det betyr ikke at du skal jatte med og si deg enig, men derimot at du lettere kan imøtekomme innsigelser om du forstår hvorfor de oppstår.

På Arbeidsmiljøskolen har vi et stort fokus på læringsstiler. Der noen lærer best via verbale forklaringer, er det andre som foretrekker visuelle fremstillinger, eller å oppleve noe hands-on før de tar en beslutning.

Ved å være klar over forskjellene dere imellom, unngår du at dere blir stående og snakke forbi hverandre. Kanskje har du presentert problemet med ord på en retorisk mesterlig måte, men mottakeren ville fått mye mer ut av en illustrert PowerPoint.

Å skolere seg i arbeidsmiljø er bra for arbeidsmiljøet

Verneombudsrollen er for de fleste bare et tilleggsverv, men den krever likevel et kunnskapsnivå på høyde med en fulltidsstilling. Et verneombud skal ha kunnskap om alt fra jus og psykologi til kjemiske stoffer og smittevern.

Gjør deg opp en mening om hva du vil ha mest nytte av å lære mer om først, og søk deg inn på et kurs som gir kunnskapen du trenger.

Tar du rollen din alvorlig, er det mer sannsynlig at også resten av arbeidsplassen vil gjøre det – og at arbeidsmiljøet vil bli bedre.

New call-to-action

Øyvind Hvidsten
Skrevet av Øyvind Hvidsten

Øyvind er avdelingsleder for MoTo medlem- og tillitsvalgtskolering i AOF. Han har lang erfaring som tillitsvalgt og brenner for skolering av tillitsvalgte

Relaterte artikler


Hvordan er det å studere Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser?


Gunhild-Irene Vøllestad (50) er helsefagarbeider og har studert ved Fagskolen AOF...

Les mer

Språkkurs fra AOF Norge: – Banebrytende i norsk sammenheng


I Drammen møtes kursdeltakere i moskeen på Fjell for å lære norsk. Det kan du...
Les mer

Fagskolen AOF Norge setter ny rekord med over 650 studenter


I 2016 løsnet det for Fagskolen, og siden har det bare gått oppover. Rektor Marthe...

Les mer