Oppvekstfag

SFO/AKS får nasjonal rammeplan for første gang. Hva betyr det for deg?

Høsten 2021 er noe helt nytt for skolefritidsordningene rundt om i landet. Har du forberedt deg på den nye rammeplanen?

For deg som jobber i eller med skolefritidsordningen, enten du er leder eller assistent, er nok dette en litt annerledes høst. Hvor annerledes gjenstår kanskje fremdeles å se. Det er nemlig ikke full enighet om hvordan den nye rammeplanen skal tas i bruk.

Her er i alle fall situasjonen: Etter en omfattende evaluering via NTNU i 2018, ble det fastslått at SFO-tilbudet (eller AKS i Oslo) varierte stort rundt om i landet. Regjeringen utviklet derfor en nasjonal rammeplan som er ment å legge tydeligere føringer for hva skolefritidsordningen må tilby barna, og hvilket verdigrunnlag den skal være tuftet på.

Ett av de største ankepunktene mot ordningen er at den ikke har vært definert som en pedagogisk institusjon. Det blir den nå.

 

Et slags pensum for SFO?

Den nye rammeplanen for SFO har mye til felles med rammeplanen for barnehager fra 2017. Stikkord som går igjen er lekens egenverdi, inkludering, kultur, omsorg, mangfold og bærekraftig utvikling. 

Det blir på en måte et slags pensum for SFO. Vi vet av erfaring at flere reagerte på dette da rammeplanen for barnehager ble lansert. «Skal plutselig politikerne fortelle oss hvordan vi best gjør jobben vår?» Det er forståelig. Men det finnes også en annen måte å se det på.

Siden rammeplanen tross alt er ganske løst definert, er den heller tenkt som et utgangspunkt for refleksjon. De av oss som jobber innen SFO, må gå litt i oss selv og se hva som ligger til bunn for praksisen vi har blitt vant til. Ofte er det jo slik på de fleste arbeidsplasser at man utvikler noen rutiner, og gjør mye bare fordi «slik har vi alltid gjort det».

Du blir altså ikke nødt til å finne opp hjulet på nytt. Men ta dette som en anledning til å se over hva dere gjør i dag, og hvorfor – og om det er noen viktige punkter i rammeplanen som kanskje ikke har fått tilstrekkelig fokus tidligere.

 

SFO-ledere må ta ansvar for å lære opp ansatte

Under punktet «Overordnet om kvalitetsutvikling» sier rammeplanen følgende:

«Lederen har en viktig rolle i å veilede og legge til rette for at personalet utvikler en felles forståelse av oppdraget som er gitt i rammeplanen.

SFO skal være et fellesskap og en lærende organisasjon som jevnlig vurderer og videreutvikler sin praksis. SFO skal legge til rette for at hele personalet reflekterer over faglige og etiske spørsmål i tilknytning til rammeplanens verdier og innhold og hvordan de kan være gode rollemodeller for barna.»

Det ligger altså et visst ansvar på lederen om at medarbeiderne skal få mulighet til å gjøre den refleksjonen vi har snakket om. Skal SFO faktisk bli en pedagogisk institusjon på linje med skolen (selvsagt med noen viktige forskjeller), krever det opplæring og fokus. 

Samtidig er vi overbeviste om at det er så mange dyktige folk som jobber rundt om på norske skolefritidsordninger at det er en utfordring som vil bli tatt på strak arm.

 

Egne kurs for SFO/AKS fra Bro AOF

Bro AOF tilbyr mange kurs rettet direkte mot ledere og ansatte på SFO og AKS, i tillegg til et stort utvalg av kurs som omhandler barn og pedagogikk generelt. Vi skal ikke påstå at dette er den eneste måten å lære på, men planlegger du fagdager eller annen opplæring denne høsten – så vit at vi er her!

Bruk tiden fremover til å finne ut hvilke deler av rammeplanen som din SFO kanskje trenger å jobbe litt ekstra med – og ta gjerne kontakt med oss om du vil at vi skal sette sammen et eget opplegg for dere.

skreddersy

 

Liv Odner
Skrevet av Liv Odner

Liv er utdannet barnehagelærer og har jobbet flere år i barnehage og som SFO leder. I dag jobber hun som fagansvarlig for barnehage og SFO/AKS i Bro AOF.

Relaterte artikler


Er det viktig med språk og flerkultur i barnehagen?


Som i resten av landet, blir barnehagene en arena for mange forskjellige språk og...

Les mer

Det viktigste verktøyet ditt når høstens nye ettåringer begynner i barnehagen


Når sommeren er på hell kommer det første sikre høsttegnet: Et nytt kull med...

Les mer

Hvordan tenker egentlig de minste barna?


Små barn er en underlig og kryptisk liten gjeng, men visste du at alt de gjør kan...

Les mer