Fagakademiet

Slik sikrer du en vellykket omplassering

Når en medarbeider skal bytte jobb er det uhyre viktig at du ikke bare tenker fag, men også tar personligheten deres i betraktning.

Offentlig sektor er i stor omstilling, og det er mange som må bytte jobb. Dessverre ser vi altfor ofte at medarbeidere som omplasseres fra en jobb til en annen, mislykkes. Det er ille når en medarbeider blir feilplassert, men det er enda verre når de opplever å være dårlige sjakkbrikker i et spill. Medarbeidere er mennesker med ulike personlige egenskaper, og må behandles deretter.

Stillingsbeskrivelser inneholder som regel arbeidsoppgaver, men lite om personlighet knyttet til oppgaveløsningen, hva det krever av en som kollega, og menneske i møte med mennesker. God innplassering og rekruttering bygger på en jobbmatchprofil.

 

Menneskets egenskaper i rollen 

I en omplassering er det mer enn det faglige som teller. Fag er «lett» å lære. Personlig tilpasning er verre, spesielt dersom man i utgangspunktet ikke passer inn. Personlighet og atferdstendenser påvirker både kommunikasjon med kolleger og hvordan vi løser arbeidsoppgaver.

En person med høyt energinivå vil kanskje fint kunne løse saksbehandlingsoppgaver som krever nøyaktighet og grundighet, men det kan også føre til frustrasjon og dårlig kvalitet. Derfor er det viktig å sikre ikke bare den faglige biten av stillingen, men også at mennesket passer i stillingen.

 

Har de den mentale kapasiteten som kreves?

Mange oppgaver krever stor forståelse for saklig innhold i dokumenter og regelverk, noe som utfordrer medarbeiderens evne til å behandle komplekse problemstillinger. Spørsmålet er: Har medarbeideren tilstrekkelig med mental kapasitet på området? 

Oppgavene kan kreve et bredt begrepsapparat, en evne til å forstå og til å resonnere både verbalt og tallmessig i større sammenstillinger av innhold. Ulike situasjoner/problemstillinger kan kreve ulikt språk.

Mennesker har forskjellige anlegg, og selv om de har prestert godt i en annen jobb, er det ikke sikkert at det automatisk lar seg overføre til arbeidsoppgaver som er krevende på en annen måte.

 

Hva kreves av muntlig samhandling?

Mye av dagens samhandling foregår på nett, men det er heldigvis fortsatt slik at mennesker snakker med mennesker. Vi er ulike i hvordan vi tenker om muntlig samhandling. Noen er mer glad i å snakke med fremmede, mens andre opplever det som skremmende. Igjen blir spørsmålet: Hva krever den aktuelle stillingen i en slik sammenheng og hvordan passer de ulike kandidatene inn?

En sjenert eller introvert medarbeider kan kanskje presse seg til å kommunisere mye med fremmede, men det betyr ikke at de vil bli lykkelige i jobben. Det kan fort bli en kilde til utbrenthet på sikt.

 

Hvordan finne en jobb som passer personen?

Når man jobber med rekruttering og omplassering må man alltid ha et klart bilde av hva man ser etter. Finn ut hvilke egenskaper som stillingen krever. Tenk gjennom mer enn rent faglige spørsmål.

  • Hva krever denne stillingen av samarbeidsevner?
  • Hvor komplisert er språket i stillingen?
  • Hvor høyt tempo er det i arbeidet?
  • Hva forventes av imøtekommenhet overfor andre i denne stillingen?
  • Hvor stor gjennomslagskraft trengs det?
  • Hvilke faglige interesseområder er viktige for å oppnå ønsket motivasjon i stillingen?

Dette er ikke en uttømmende liste. Det er mange fornuftige spørsmål du bør stille før du omplasserer en medarbeider. Er det én ting du burde holde i mente, så er det dette: Tenk menneske, ikke fag.skreddersy-kurs

Skrevet av Espen Balle

Relaterte artikler


Fagakademiet blir Fagakademiet AOF!


Leser du nettsiden til Fagakademiet, kan du tilgis for å tro at du leser om AOF...

Les mer

Kompetanse gir muligheter. Vil du bli truck-, kran- eller maskinfører?


Det er fremdeles mange jobbmuligheter der ute, som ikke tar lang tid å omskolere...

Les mer

Hurra! Fagskolen AOF Norge er fagområdeakkreditert. Men hva betyr det?


Et kraftig kvalitetsstempel som vil gjøre skolen enda bedre i tiden fremover.

Les mer