Fagskole

Endelig har fagskolen fått studiepoeng!

Den nye fagskoleloven betyr økte rettigheter for studentene, og høyere status for fagskolene.

2018 er et kjempeår for alle forkjempere for Norges fagskoler. «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning» har nå trådt i kraft. Den sørger for at fagskolene får den statusen de fortjener som nettopp høyere yrkesfaglig utdanning.

Ikke bare er det en anerkjennelse av fagskolene, men det er også en måte å kvalitetssikre dem på. Høyere status betyr høyere krav, så du kan nå være sikrere enn noensinne på at fagskole er et solid utdanningstilbud.

Les mer: Hva er kravene for å komme inn på Fagskolen AOF Norge?

Fagskolepoeng er nå studiepoeng

Til glede for mange endres nå de unike fagskolepoengene til generelle studiepoeng, som kan brukes på samme vis som dem du får fra høyskole eller universitet. Dette er til og med tilbakevirkende, så om du tidligere har studert hos oss, kan du søke om nytt vitnemål.

Tilbudet gjelder ut 2020, så du har litt tid på deg, men det er heller ingen grunn til å nøle dersom du er interessert.


Usikker på noe om fagskole, studier eller lignende? Send inn dine spørsmål her!


Hvilke andre endringer har skjedd?

Som sagt dukker det opp noen nye krav, som sikrer fagskolenes seriøsitet. Fagskolen AOF Norge har allerede fulgt mange av disse, så det er altså flere steder mer snakk om en garanti enn å innføre noe helt nytt. Her er noen av de viktigste:

  • Styrene blir utvidet, og studenter og ansatte får stemmerett. De må også inneholde minst to medlemmer med relevant bakgrunn.
  • Fagskolene skal tilrettelegge for opprettelse av studentorgan, og at de får beslutningsmyndighet i fagskolens organer.
  • Det må være en rektor ved hver fagskole.
  • Studentene får rett til fødselspermisjon, permisjon grunnet barneomsorg og kan utsette eksamen dersom den sammenfaller med termin.
  • Fagskolene kan knytte seg til en studentsamskipnad.

Vurderer du å ta en fagskoleutdanning for å skaffe deg ekstra kompetanse, har det altså aldri vært mer aktuelt. Fagskolene klatrer raskt i anseelse – og det skulle egentlig bare mangle.

Ofte stilte soørsmål om fagskole og AOFs oppvekstfag

Marthe Dirdal
Skrevet av Marthe Dirdal

Marthe Dirdal er rektor på Fagskolen AOF Norge. Hun har lang erfaring fra utdanningssektoren og brenner for arbeidet med fagskolen og studenter. Den aller største motivasjonen i arbeidet med fagskolen, er å se studentenes reise gjennom læring og utvikling.

Relaterte artikler


Hvordan er det å studere Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser?


Gunhild-Irene Vøllestad (50) er helsefagarbeider og har studert ved Fagskolen AOF...

Les mer

AOF + ONF = Sant


Etter vedtak i studentrådet har Fagskolen AOF Norge nå blitt medlem av ...

Les mer

Vanlige spørsmål om Fagskolen AOF Norge


Lurer du på noe om AOF og fagskoleutdanning? Da finner du høyst sannsynlig svarene...

Les mer