Fagskole

Så mye tid må du sette av til fagskolen

Hvem har tid til å studere når du samtidig jobber fulltid? Svar: De aller fleste. Fagskolen AOF Norge har bygget studieløpene sine med dette i tankene.

Mange som har vært i jobb over lenger tid, kvier seg for å gå tilbake til undervisning, auditorier, og pensumlesing. Klart, det hadde vært interessant å skaffe seg mer faglig tyngde, og kanskje kunne det også hjulpet deg noen hakk oppover på karrierestigen, men tid er en luksus det bare blir mindre av med årene. Og den er ganske direkte koblet opp mot lønnsslippen du får i slutten av måneden.

Det er nettopp dette som gjør Fagskolen AOF Norge så gunstig for deg som allerede er i jobb. Hele veien er løpet lagt opp for å passe inn i en travel arbeidshverdag, slik at du så enkelt som mulig kan sjonglere begge deler.

Hva slags tidsrom er det snakk om?

Fagskoleutdanningen hos Fagskolen AOF Norge er en utdanning fra et halvt til to år, og er et fullverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Utdanningen er godt tilpasset arbeidslivets behov, og er både yrkesrettet og praksisrelatert. Fagskolen AOF Norge har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningen gir deg kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet, og er tilrettelagt slik at du kan kombinere den med jobb.


Usikker på noe om fagskole, studier eller lignende? Send inn dine spørsmål her!


Hvor omfattende er egenarbeidet?

Ett emne varer fra 8 til 20 uker. I løpet av disse skal du gjennom obligatorisk pensum. Antall sider pensum varierer fra studie til studie og emne til emne. De korteste emnene er det omtrent 500 sider pensum på, mens på de lengste emnene som varer 20 uker kan det være opp til 2500 sider.  Fordeler du disse utover kan du for eksempel lese 10–25 sider i lunsjen hver dag, ta helt fri i helgene, og likevel være i mål innen emnet er over. Alternativt kan du lese 50–125 sider i løpet av helgen. Utover dette blir det noen oppgaver her og der, hvor underviserne selvsagt vil gi deg veiledningen du trenger.

Alt i alt er det altså en ganske overkommelig arbeidsmengde, så lenge du er motivert til å gjøre en viss innsats.

Tar det lang tid å komme til skolen?

Noen er også bekymret for tiden de må bruke på ekstra pendling til og fra undervisningslokalene. Heldigvis kan vi skilte med sentral plassering i hver av byene som tilbyr de forskjellige fagene.

Alle lokalene har flust med parkeringsplasser, for deg som foretrekker å kjøre egen bil.

Til slutt er det også verdt å nevne at underviserne er veldig klar over at alle studentene er i fulltidsjobb ved siden av, så de vil vise skjønn om du blir nødt til å jobbe overtid noen dager. Opplegget er bygget for å tilpasses deg – ikke motsatt.

Ofte stilte soørsmål om fagskole og AOFs oppvekstfag

Relaterte artikler


Fagbrev

Skal du ta teori til fagprøven ved AOF Norge? Dette burde du vite


Enten du har vært borte fra skolebenken i fem eller femti år, er det aldri for...

Fagskole | Oppvekstfag

Slik får du barn med CP til å føle seg mer inkludert i barnehagen


Det er ikke så lett å være liten med en funksjonsnedsettelse. Men barn med CP er...

Fagskole | Helsefag

Torhild (52) studerte Rus og psykisk helsearbeid – ser mye mer enn før


Mer kunnskap hjalp Torhild å lettere oppfatte når pasientene ikke har det bra.