Medlem- og tillitsvalgtskolering

Slik må tillitsvalgte verne om arbeidstids-ordningene i 2021

Som tillitsvalgt burde du lede an i å få arbeidsdagen tilbake til normalen så fort som mulig.

Siden mars 2020 har det vært unntakstilstand i ganske mange bedrifter. Det har ikke bare gitt seg utslag i mye hjemmekontor, men også i arbeidstidsordninger utenfor den tradisjonelle 7,5-timers arbeidsdagen.

I utgangspunktet er dette helt i orden, så lenge tillitsvalgt har godkjent endringene. Men nå som ting begynner å returnere til normalen, er det viktig at tillitsvalgt sørger for at arbeidstidsordningene gjør det samme.

 

Unntaksordninger under pandemien

37,5 timer i uka – det er standarden på de fleste norske arbeidsplasser. Mange har nok opplevd at det har vært vanskelig å overholde når samfunnet har vært snudd på hodet. Så gir også norsk lov virksomheter muligheten for å omrokkere slik at én dag kan være på opptil 12,5 timer, og en uke opptil 54 timer, som ikke regnes som overtid. Det forutsetter at snittet i løpet av en åtteukersperiode går opp, og at tillitsvalgt går med på at det er nødvendig.

På toppen av dette kommer overtidsjobbing, som en del har benyttet seg av der de har behov for flere timer, men ikke nødvendigvis flere hoder. Fra et vanlig maksimum på 200 timer i året, kan det med tillitsvalgts tillatelse økes til 300.

Det er dessuten ikke bare antallet timer som har endret seg for mange, men også når disse timene har blitt logget. Mange har måttet jobbe natt, helger eller høytider – enten på grunn av økt etterspørsel (for eksempel innen netthandel og logistikk), eller fordi arbeidsstyrken har måttet deles inn i flere skift for å overholde smittevern.

Avtaler om arbeidstid utenfor normalen skal i utgangspunktet gjøres for maks ett år av gangen. Men har du gått med på slike avtaler i vår, er det rimelig lenge å vente til 2022 for å gå tilbake til en vanligere ordning igjen. Da er det godt å vite at oppsigelsestiden for avtalen skal være på maks én måned.

 

Forutsigbar arbeidstid er god HMS

Det er nok mange som er slitne etter det siste halvannet årets hendelser, og har du brent lyset i begge ender, er ikke den berømte veggen så langt unna. For å sikre et godt arbeidsmiljø, og sørge for at ikke virksomheten støter på en voldsom sykefraværssmell, er det viktig at tillitsvalgte er raske på ballen nå.

Selv der arbeidstiden på papiret er den samme som før, opplever mange at skillet mellom jobb og fritid viskes ut når hjemmet blir til hjemmekontor. Å skille mellom hva som er jobb og hva som er fritid blir vanskelig når du bare skal «sjekke noen mail» eller ta en rask telefon utenfor arbeidstiden.

Kanskje har du allerede vært god på å følge opp medlemmene dine underveis, men det skader neppe å ta en grundig check-in nå som dørene åpnes og samfunnet våkner fra dvalen. Ta gjerne med deg verneombudet også.

 

Avtal et møte med arbeidsgiver snarest

Som tillitsvalgt er du ofte tettere på medlemmene dine enn det arbeidsgiver er. Det betyr at det kanskje haster mer å reversere endringene enn det sjefen er klar over. Har det tilsynelatende fungert bra, er det langt ifra sikkert at en total-revers til normal arbeidsdag står øverst på agendaen.

Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med arbeidsgiveren din, og får i stand et møte om hvordan dere raskest mulig kan legge om arbeidsdagen til slik den var før pandemien. Kanskje er det også mulig å innføre mer fleksibilitet i positiv forstand, dersom for eksempel hjemmekontorordninger har vist seg å fungere godt. 

Husk – det er ingenting i veien for å sikte høyere enn «tilbake til normalt».

New call-to-action

Øyvind Hvidsten
Skrevet av Øyvind Hvidsten

Øyvind er avdelingsleder for MoTo medlem- og tillitsvalgtskolering i AOF. Han har lang erfaring som tillitsvalgt og brenner for skolering av tillitsvalgte

Relaterte artikler


Fagakademiet blir Fagakademiet AOF!


Leser du nettsiden til Fagakademiet, kan du tilgis for å tro at du leser om AOF...

Les mer

Slik verver du flere til klubben din (ekspertenes 7 beste tips)


Klubben din er bare så sterk som antallet medlemmer. Hvordan får ekspertene flere...

Les mer

Er du tillitsvalgt og trenger å bli bedre i engelsk?


Det er ikke alle som har samme fagforeningskultur som Norge. For å få med de...

Les mer