Fagskole Oppvekstfag

Hvor godt forstår du de unike utfordringene til flerkulturelle barn?

Ofte kan det å bli møtt av en kunnskapsrik voksen utgjøre en stor forskjell i et barns liv.

Det å vokse opp er i seg selv en krevende affære. Vi har en tendens til å male barndommen som bare frihet, lek og moro – men det er ikke alltid like enkelt for dem som står midt oppe i den. Det gjelder ikke minst for de flerkulturelle barna, som i tillegg til alt det andre som følger med å vokse opp, må finne sin plass mellom to kulturer. 

 

Overrepresenterte ved lang høyere utdanning

Nå skal det først og fremst sies at å være flerkulturell ofte er en stor ressurs – to språk og kulturer kan være fordelaktig i mange sammenhenger. Mange flerkulturelle familier tar både med seg unike perspektiver fra opphavslandet sitt, og kan sette ekstra pris på mulighetene vi har her i Norge.

16 prosent av innvandrere i Norge har lang høyere utdanning, versus åtte prosent av nordmenn som helhet. Det er kanskje ikke så overraskende hvis du tenker på hvor mange innvandrerfamilier som verdsetter høystatusyrker som for eksempel legeyrket. Samtidig er innvandrere også overrepresentert blant dem som bare fullfører grunnskolen. Det er altså et tveegget sverd å ha flerkulturell bakgrunn i Norge.

 

Ekstra utfordringer ved å være flerkulturell

To kulturer fører nok til litt ekstra identitetsforvirring for mange barn, særlig om de har motstridende kulturelle verdier. Det er dessuten ikke alltid så lett å vokse opp og se annerledes ut enn de andre barna, selv i tilfeller der de fleste tar deg godt imot. 

Så har du så klart språkutfordringer, som kan være større enn du kanskje tror. Det er mange barn som mestrer dagligspråket godt, men likevel kan ha problemer med å formulere seg skriftlig i skolesammenheng.

Til sist må vi nevne flyktningbarn, som ofte har opplevd traumer som kan være veldig vanskelig å håndtere emosjonelt selv mange år senere. Mange har opplevd krig, og det å være på flukt er en skremmende opplevelse. Dette kan bidra til å gjøre skolehverdagen utfordrende. Om du har sett familiemedlemmer bli drept i hjemlandet, er det rart om du sliter litt ekstra med å konsentrere deg i mattetimen?

 

Når vansker fører til utagering

Vi må tilgi barn for ikke alltid å håndtere vanskelige følelser på en god måte; det kan være vanskelig nok for de fleste voksne. Det er også slik at når barn har mye de sliter med, så er det ytterst sjelden at de går rett ut og sier det til noen. 

Resultatet kan være både at barnet blir veldig stille og forsiktig, eller at det derimot får utløp for følelsene gjennom utagerende atferd. Det triste er når lærere eller assistenter kun ser den ytre atferden, uten å skjønne hva som ligger under.

Dermed blir det ofte til at barnet blir irettesatt eller straffet, og gjort til syndebukk, mens det egentlig har en mengde vanskelige følelser det sliter med uten å få forståelse for dette. 

Hvordan kan du unngå at noe slikt skjer?

 

Flerkulturell kompetanse er livsviktig i skolen

På skoler og SFO der det går barn med flerkulturell bakgrunn er det viktig at de voksne vet hvilke unike utfordringer disse barna kan ha. Alle barn fortjener voksne som forstår dem, og økt kompetanse hos de ansatte er med på å styrke forståelsen av disse barna.  

Etter stor etterspørsel tilbyr derfor Fagskolen AOF Norge nå en toårig utdanning på deltid som heter Arbeid med språk, flerkultur og flerkulturell kompetanse i skolen. Dette er en videreføring av utdanningen for barnehagemedarbeidere, men med fokus på skoleassistenter og SFO-ansatte.

Ønsker du å være en større ressurs for de flerkulturelle barna, håper vi å se deg til høsten.

Gå til oversikt over fagskolestudier

 

Marthe Dirdal
Skrevet av Marthe Dirdal

Marthe Dirdal er rektor på Fagskolen AOF Norge. Hun har lang erfaring fra utdanningssektoren og brenner for arbeidet med fagskolen og studenter. Den aller største motivasjonen i arbeidet med fagskolen, er å se studentenes reise gjennom læring og utvikling.

Relaterte artikler


Malerfaget har lang og stolt tradisjon i Norge – det fortjener et svennebrev


I et yrke preget av mye svart arbeid kan et fagbrev eller svennebrev være et viktig...

Les mer

Hvordan få optimalt ut av internkontroll i norske kommuner


God internkontroll er en enorm ressurs for kommunen din, ikke bare noe du må gjøre...

Les mer

Derfor bør du bygge et nettverk utover ditt eget forbund


Det norske arbeiderfellesskapet er større enn bare enkeltforbundene. Med et stort...

Les mer