Sentraladministrasjon

Hvordan kan jeg være en god leder i renholdsfaget?

Renholdsfaget er fortsatt et fag som har forskjellig anerkjennelse i Norge, og mange vet ikke helt hva det går ut på eller hva som kreves av kompetanse for å kunne utøve faget på riktig måte. Å være leder i dette faget krever at vi kan klare å motivere og gi hver enkelt renholder noe ekstra. En som «ser dem» og behandler dem som det unike, spesielle og helt fantastisk mennesket de er.

Hva er det som bestemmer om jeg er en god motiverende leder som gir renholderne mestringsfølelse og motivasjon til å stå opp og gå på jobb hver eneste dag?

 

Ved å motivere meg selv blir det lettere å motivere andre

Ved å se alle mulighetene istedenfor alle begrensingene kan vi som mennesker utvikler oss og erverver oss erfaringer. Det å være leder for andre mennesker krever innsikt i seg selv og vi må også snakke om holdningene hver av oss har til faget renhold. I tillegg er det viktig at vi viser en stolthet ovenfor det vi jobber med og arbeidsplassen vi er på.

Les også: Dette er god renholdsledelse

 

Hvem sitt ansvar er det at medarbeiderne har det gøy på jobben?

De bedriftene som er flinke til å bygge vi-følelsen er de som lykkes i hverdagen og totalt sett. Et godt eksempel er å motivere de ansatte med: «DU er UNIK, SPESIELL og helt FANTASTISK» «DU tør, DU vil, DU kan».

 

Vi som gode ledere kan spørre oss selv:

 • Hvem er JEG?
 • Hva vil JEG med jobben din?
 • Hva er MINE styrker?
 • Hva er MINE utfordringer?
 • Hva skal til for at JEG skal lykkes?

Når jeg har svaret på dette kan jeg også gå videre og motivere andre til å lykkes.

I tillegg er det viktig å jobbe med:

 • SELVBILDE: Det vi tenker om oss selv.
 • SELVFØLELSE: Hva vi føler om oss selv.
 • SELVTILLIT: Troen på det vi gjør og det vi kan.
  1. Utvikles i samspill med andre.
  2. Trygghet på egen kapasitet.
  3. Trygghet i forhold til andre.
  4. Ydmykhet overfor oppgaven.
  5. Er situasjonsspesifikk; varierer avhengig av den situasjonen vi står overfor

Husk alltid at det er DITT ANSVAR å ta godt vare på DEG SELV.

 

Er vi endringsdyktige?

Ja det er vi. Vi overlever personlige tragedier, dødsfall og skilsmisser, og vi evner å finne nye løsninger når vi må. Men hvordan er vi i arbeidslivet når det gjelder endringer?

 • Er vi villig til å være med på endringene?
 • Er vi enige om at endringene kan være til det bedre?
 • Hvordan kan endringene være positivt for oss?
 • Tør vi å satse på noe nytt, ukjent og kanskje litt skummelt?
 • Bare DU vet hvor stor grad av endringsvilje DU HAR.

Endringsvillighet handler ikke om hvordan du har det, men hvordan du tar det.

 

Hvordan kan vi vise arbeidsglede på jobben?

Arbeidsglede er en av de tre viktigste kilder til livsglede og er den beste kuren mot stress. Stress kommer ikke nødvendigvis av å arbeide for mye, men av å ha det dårlig mens du arbeider. Mer arbeidsglede kan redusere sykefravær dramatisk.

Les også: Dette er det viktigste innen personalledelse

De tre største kildene til manglende arbeidsglede er stress, krangling og mangel på ros og annerkjennelse. Sjefen og virksomheten har et ansvar for at skape rammer som gjør det enklere å være glad, men den individuelles arbeidsglede er ens eget ansvar. Ikke sjefens, ikke kollegaenes og ikke samfunnets. Arbeidsglede kommer ikke av virksomhetens politikk, strategier, planer eller hierarkier. Arbeidsglede kommer av de ting som du og jeg gjør her og nå. Arbeidsglede kommer heller ikke av lønn, bonus og frynsegoder. Det kommer av to ting:

 • Resultater: Å gjøre et godt stykke arbeid som man kan være stolt av.
 • Relasjoner: Å ha det godt med de menneskene man arbeider sammen med.

Arbeidsglede kommer ikke av seg selv og det krever en langsiktet, fokusert innsats fra både ledelse og medarbeidere. Glade og fornøyde medarbeidere er mer innovative, effektive, lojale og motiverte.

Arbeidsglede er et valg. Vær raus med ros og legg til rette for humor på arbeidsplassen. Vær til stede i øyeblikket.

 

Hva kjennetegner et godt team?

Et team er en gruppe mennesker som arbeider sammen for å nå et felles mål! Gode team utnytter ulikhetene, setter klare mål, stoler på hverandre og tør å gjøre feil. De er gjerne satt sammen av forskjellige type personligheter, eksempelvis:

 • Den kreative
 • Den utførerende
 • Den sterke personligheten
 • Pessimisten
 • Grubleren
 • Analytikeren
 • Beslutningsvegreren
 • Den “systemtro”
 • Den inkluderende

Tenk over rollefordelingen i teamet neste gang noe fungerer veldig bra.

For at vi skal lykkes i veien videre må vi vise

  • vilje – vi må vise at vi VIL
  • engasjement – vi må vise at vi har engasjementet
  • innsats – Vi må ta tak og gjøre en innsats

Det er bare å bestemme seg.

Skrevet av Liss Tunheim

Relaterte artikler


Når de minste har det vanskelig – ser du psykisk sykdom i barnehagen?


De aller minste blant oss er også de aller mest sårbare. Du som jobber i barnehage...

Les mer

Har barnet i barnehagen ADHD (og hva betyr det)?


Ser du etter disse symptomene, kan du være med på å gjøre barnets liv mye enklere.

Les mer

Tips for å gjøre helsearbeidet mindre fysisk krevende


Helsefagarbeid er ofte en fysisk krevende jobb, og hvis ikke du tar riktige...

Les mer