<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=168556230390840&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fagskole Oppvekstfag

Slik er det å studere Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

Språk og flerkultur er blant barnehagesektorens største satsingsområder.

Kusum Lata.Kusum Lata (38) har jobbet i barnehage i 20 år, blant annet som pedagogisk leder. De siste tolv årene har hun tilbrakt i samme barnehage, så hun begynte å bli klar for en forandring. Faktisk har hun i skrivende stund nettopp fullført sin første uke som baseleder på AKS ved Bryn Skole, og sier at studiene ved Fagskolen AOF Norge var en av hovedgrunnene til at hun fikk jobben.

Hvordan hjalp Fagskolen AOF Norge deg med å få ny jobb?

Det var jo selvfølgelig også mye tidligere erfaring som gjorde at jeg fikk jobben, men når du sier at du studerer språk og flerkultur, blir de definitivt mer interesserte. Det var et veldig pluss, faktisk. Jeg anslår (uten å ha konkrete tall) at rundt 60% av barna på basen min har flerkulturell bakgrunn, og det betyr også at mange har noen egne utfordringer knyttet til det.

Hvorfor valgte du å studere Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen?

Jeg fikk et skriv om fagskolen på jobben, som gjorde at jeg begynte å søke videre på nett, siden jeg følte jeg begynte å gro fast litt. Opprinnelig hadde jeg tenkt å studere Barn med særskilte behov, men det var allerede fullt, så da valgte jeg dette studiet i stedet. Alle satser jo veldig på språk og flerkultur nå, over hele landet, både i barnehagesektoren og i skolen.


Les mer: Alt du trenger å vite om oppvekstfag, samlet på ett sted. 🧒🏼


Hva har du lært så langt?

I begynnelsen er det mye overordnet, som hva voksenrollen innebærer, etikk og kommunikasjon, tilknytning, den nye rammeplanen… Om språk spesielt har vi lært mer om hvordan forskjellige språk faktisk er bygget opp, hva slags språkvansker det kan føre med seg, og ikke minst hvordan du oppdager at barn trenger ekstra hjelp på et tidlig stadium og hvordan du da kan jobbe med språket.

Merker du forskjell i jobben ennå?

Jeg føler at jeg kan se fortere når barn trenger hjelp med språket. Ofte kan det være vanskelig å plukke opp på en småbarnsavdeling (der jeg har jobbet), så det er fint å kunne noen ekstra kjennetegn for at du burde sette inn tiltak tidlig. Dessuten har jeg blitt mer bevisst på hvordan du kan kommunisere med barn som «ikke har språk». De kommuniserer jo på mange måter likevel.

Hvordan går det å kombinere studier med jobb og familie?

Nå var jo jeg så heldig at jeg jobbet 50 prosent, men jeg så jo at mange av dem som jobbet fulltid kunne være ganske slitne, særlig på fredager. Du har liksom sagt «god helg» og så skal du på skole i flere timer. Likevel har det jo gitt meg mye allerede, så du kan leve med at det blir litt tøft. Dessuten føler jeg også at jeg er et forbilde for barna mine i at du aldri blir for gammel til å søke mer kunnskap. Det har de også gitt meg rom for.

Hvordan er undervisningen?

Jeg synes underviseren vi har sitter med veldig mye kunnskap, og er lett å snakke med og forstå. Det er en del litt tung teori, som er vanskelig å få med seg om du er sliten fra jobb og det blir ren tavleundervisning, og det var hun lydhør for. Derfor har det blitt mye diskusjoner og gruppearbeid i stedet.

Hva vil du si til kommende studenter?

Jeg ville anbefalt det på det sterkeste! Som sagt er språk og flerkultur et stort satsingsområde, og det er heller ikke så vanskelig som man kanskje tror. Første gang jeg satte meg ned og hadde semestereksamen var jeg kjempenervøs, siden jeg aldri har studert på høyskolenivå før. Mange i klassen er heller ikke så sterke i norsk, men både de og jeg klarte oss bra. Alle som går her har så mye erfaring at det fint veier opp for om man er litt ustø i norsk.

Ofte stilte soørsmål om fagskole og AOFs oppvekstfag

Denne artikkelen ble først publisert 13.08.18, oppdatert 25.10.19.

Marthe Dirdal
Skrevet av Marthe Dirdal

Marthe Dirdal er rektor på Fagskolen AOF Norge. Hun har lang erfaring fra utdanningssektoren og brenner for arbeidet med fagskolen og studenter. Den aller største motivasjonen i arbeidet med fagskolen, er å se studentenes reise gjennom læring og utvikling.