Fagskole Oppvekstfag

Hvilket oppvekstfag burde jeg velge ved Fagskolen AOF Norge?

Barnehagemedarbeidere som er sultne på etterutdanning ved AOF, kan velge mellom tre studieretninger. Vi gir deg en oversikt slik at du kan ta et bedre valg.

Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen

I følge SSBs tall for 2016 har 82 prosent av barn i alderen 1-2 år barnehageplass. Det er også den raskest voksende gruppen fra året før. Det betyr at barnehagene trenger større kompetanse rundt de minste barna.

De minste har ikke kommet like langt i språkutviklingen som de store, og har derfor vanskeligere for å kommunisere tydelig hva de vil. De har også større behov for følsomhet og omsorg fra de voksne.

Dette studiet gir deg innsikt i utviklingspsykologi, sosiologi, etikk og pedagogikk, for å hjelpe deg med å gi de minste barna et godt grunnlag for fremtiden. Du lærer også forskjellige aktivitetsformer som er spesielt tilpasset de minste barnas samhandlingsmønster.


Les mer: Alt du trenger å vite om oppvekstfag, samlet på ett sted. 🧒🏼


Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

17 prosent av barna i norske barnehager er minoritetsspråklige. Disse kan være alt fra flyktninger til ambassadebarn. Det betyr ikke bare utfordringer rundt språk, men også kulturmessige forskjeller som de ansatte i barnehagen må forholde seg til.

Gjennom dette studiet lærer du hvordan du støtter opp under barnas språkutvikling, samarbeider med foreldre som kan ha andre krav enn de norske, og hvordan du bruker mangfoldet til å lære alle barna om andre kulturer.

Studiet inneholder mye forskjellig: språkstimulering, språktilegnelse, mangfold, identitetsskaping og planlegging av aktiviteter.

Barn med særskilte behov

For barna som også har egne behov, men ikke faller like pent inn under kategoriene «liten» eller «flerkulturell», gir dette studiet mange gode føringer. Særskilte behov kan være alt fra fysiske og mentale funksjonsnedsettelser, traumer eller vanskelige forhold hjemme, til lærevansker, atferdsvansker eller rett og slett sjenanse.

Særskilte behov dekker et vidt spekter av alvorlighetsgrad og oppfølgingsbehov, men studiet vil gi deg en verktøykasse å bruke til både konkrete utfordringer, samt unike situasjoner som oppstår. Ikke minst vil du ha lettere for å oppdage når noen barn trenger unik oppfølging, selv uten at foreldrene eller andre instanser har informert om det på forhånd.

Du vil lære om typiske utfordringer knyttet til forskjellige behov, psykologi, tiltak du kan gjøre, organisatoriske rammer, fysisk aktivitet og kosthold. Vil du bli den sveitsiske lommekniven barnehagen ser til for å hjelpe barna med ekstra behov, er dette studiet for deg.

New call-to-action

Marthe Dirdal
Skrevet av Marthe Dirdal

Marthe Dirdal er rektor på Fagskolen AOF Norge. Hun har lang erfaring fra utdanningssektoren og brenner for arbeidet med fagskolen og studenter. Den aller største motivasjonen i arbeidet med fagskolen, er å se studentenes reise gjennom læring og utvikling.

Relaterte artikler


Når skal du si fra og når har du taushetsplikt?


Å jobbe med barn medfører mye ansvar. De er i en sårbar fase av livet der de er...

Les mer

Det viktigste verktøyet ditt når høstens nye ettåringer begynner i barnehagen


Når sommeren er på hell kommer det første sikre høsttegnet: Et nytt kull med...

Les mer

Malerfaget har lang og stolt tradisjon i Norge – det fortjener et svennebrev


I et yrke preget av mye svart arbeid kan et fagbrev eller svennebrev være et viktig...

Les mer