<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=168556230390840&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hurra! Fagskolen AOF Norge er fagområdeakkreditert. Men hva betyr det?

Et kraftig kvalitetsstempel som vil gjøre skolen enda bedre i tiden fremover.

Vi er litt i fyr og flamme her på Fagskolen AOF Norge for tiden. I flere år nå har vi nemlig jobbet med å bli fagområdeakkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) innen helse og oppvekst. Nå har vi fått svar. Og svaret er et soleklart ja!

For deg som ikke er dypt inne i fagskole-verden, er det kanskje litt uklart hva dette egentlig betyr. En fagområdeakkreditering betyr at skolen ikke lenger må søke om å opprette nye studieretninger eller studiesteder. Vi kan nå styre mer selv og snu oss raskere rundt gjennom våre egne rutiner som NOKUT med denne akkrediteringen har godkjent.

Veien mot akkreditering

Prosessen har vært lang, og NOKUT har snakket med studenter, undervisere og administrasjon for å bekrefte at utdanningen holder et høyt nok nivå. Som den syvende fagskolen (av rundt 80 totalt) til å bestå, er ikke en akkreditering forbeholdt hvem som helst. Det er et enormt kvalitetsstempel, som både vil komme oss og studentene til gode.

I rapporten heter det:

«Vi fikk kort sagt et inntrykk av meget godt samarbeid med yrkesfeltet. Det virker også som om samarbeidspartnerne ser tydelige fordeler ved å samarbeide med fagskolen og at samarbeidet således utgjør en vinn-vinn situasjon.»

Det er en sterk bekreftelse på at vi lykkes i å gi en utdanning som ligger tett på arbeidslivet, og vi vil rette en stor takk til alle studenter og samarbeidspartnere som har snakket så varmt om oss. Dette ville bokstavelig talt aldri ha skjedd uten dere.

Hva betyr akkrediteringen for deg?

Med akkrediteringen på plass, kan vi gå direkte på å bygge studieretninger som matcher etterspørselen. Krav fra regjeringen? Forespørsler fra søkere? Vi kan møte disse raskere, og tiltrekke oss enda flere av de aller beste underviserne og samarbeidspartnerne, siden det ikke lenger må gjennom en lang søkeprosess.

Dere kan også forvente flere studiesteder rundt om i landet, for at flest mulig skal få muligheten til å videreutdanne seg innen helse og oppvekst, uten å pendle i milevis.

Ikke minst vil det veie tyngre å vise til en utdanning ved Fagskolen AOF Norge, siden den nå er én av bare syv fagskoler i landet som har bestått en så streng kvalitetskontroll.

Fremtiden ser lys ut her ved Fagskolen AOF Norge. Det er en fortjeneste vi vil dele med alle dere som studerer eller har studert her tidligere. Og for deg som ennå ikke har tatt skrittet, ønsker vi deg hjertelig velkommen ved neste studiestart. Det har aldri vært et bedre tidspunkt å gjøre det på.

New call-to-action

Marthe Dirdal
Skrevet av Marthe Dirdal

Marthe Dirdal er rektor på Fagskolen AOF Norge. Hun har lang erfaring fra utdanningssektoren og brenner for arbeidet med fagskolen og studenter. Den aller største motivasjonen i arbeidet med fagskolen, er å se studentenes reise gjennom læring og utvikling.