Fagskole Oppvekstfag

Det er ikke bare lærerne som kan hjelpe ungdom med livsmestring

Kanskje er det faktisk assistentene og miljøarbeiderne som ved siden av hjemmet er aller viktigst når ungdom trenger litt støtte i hverdagen?

Ungdoms psykiske helse har tatt opp mye spalteplass de siste ti årene. Enten det er elever som har hatt en tøff oppvekst og sliter med manglende mestring i skolen, eller sekserelever som nesten knekker under forventningspresset – det er mange ungdommer i Norge som finner hverdagen utfordrende.

Nå skal folkehelse og livsmestring inn i timeplanen, i håp om å gi elevene flere ressurser til å takle det som er vanskelig. Men er det riktig medisin?


Tverrfaglig tema, ikke et eget fag

Ved Fagskolen AOF Norge stiller vi oss forsiktig positive til tiltaket. Mye av årsaken er at det ikke er lagt inn som eget fag. Å gi ungdom karakter i livsmestring ville nok mildt sagt vært uheldig.

Det beste scenarioet vil være at temaene inngår i fagplanen, slik at lærerne får rom til å fokusere mer på fysisk og psykisk helse, i tillegg til de mer akademiske fagene. Det rommet kan potensielt være viktig.

Så er det jo samtidig sånn at bare fordi noe står i læreplanen, betyr ikke det at det automatisk er løst. Det er det nok også mange som er klar over – men intensjonen er i det minste god. Fokus på livsmestring er aldri negativt.

 

Assistentene og miljøarbeiderne – de virkelige heltene?

Samtidig med alt dette, er det viktig å huske på at det ikke bare er lærerne som kan stille opp for ungdom som har det vanskelig. Det er jo også sånn at ved Fagskolen AOF Norge har vi mest kontakt med de andre voksenpersonene i skolen, som assistenter og miljøarbeidere. Ofte ufaglærte, men dyktige og varme mennesker.

Det kan fort bli vanskelig for en lærer å være den voksenpersonen elevene trenger, når han eller hun har ansvar for opptil 30 elever og alt de skal lære. En assistent eller miljøarbeider har typisk mer tid til enkelteleven. Deres oppgaver handler jo dessuten allerede mer om det relasjonelle, medmenneskelige og psykologiske aspektet i skolen.

Det er noe av grunnen til at vi har startet opp fagskoleutdanningen Arbeid med ungdom, for deg som jobber som assistent, miljøarbeider, på fritidsklubb eller lignende. En viktig del av pensum er nettopp livsmestring og psykisk helse for ungdom – slik at du kan stille bedre forberedt på ungdom som trenger litt ekstra støtte.

 

Hvordan kan du hjelpe ungdom med livsmestring?

Ungdomstiden er en fase som handler mye om å finne ut av ting på egen hånd – en slags ildprøve på voksenlivet. Det betyr også en viss mistro til autoriteter, så å gi leksjoner om hvordan ungdommen burde håndtere vanskelige situasjoner i livet sitt, er sjelden riktig fremgangsmåte.

Ofte holder det faktisk at du er der, til stede når de trenger deg, og lytter. Små ting kan virke veldig store når du er ungdom, og det føles som regel langt bedre å bli tatt på alvor, i stedet for å få det avfeid som noe uvesentlig. Samtidig er det jo mange som sliter med genuin angst eller depresjon, eller har alvorlige problemer på hjemmebane. Slike situasjoner kan være enda mer utfordrende å håndtere riktig.

Er du interessert i å lære mer om livsmestring for ungdom, ser vi deg gjerne på Fagskolen AOF Norge. Vi tilbyr et deltidsstudium som er mulig å ta ved siden av full jobb, der vi fokuserer mye på konkrete problemstillinger du faktisk opplever eller har opplevd.

Det er bra at lærerne får økt fokus på livsmestring – men kanskje er det du som vil bli ungdommens viktigste støttespiller.

 

Les mer om fagskole her

Marthe Dirdal
Skrevet av Marthe Dirdal

Marthe Dirdal er rektor på Fagskolen AOF Norge. Hun har lang erfaring fra utdanningssektoren og brenner for arbeidet med fagskolen og studenter. Den aller største motivasjonen i arbeidet med fagskolen, er å se studentenes reise gjennom læring og utvikling.

Relaterte artikler


Hvordan vinne (og beholde) tillit når du jobber med ungdom?


Når du jobber med ungdom, er det én ting du ikke klarer deg uten – tillit. En...

Les mer

Hva vil det egentlig si at hjernen er «uferdig» før 25?


Jobber du med ungdom, er du sikkert kjent med ideen om at hjernene deres ikke er...

Les mer

Slik hjalp Mitike utsatt ungdom da Oslo stengte ned


Ungdomshuset Riverside er en viktig ressurs for mange unge. Men pandemien gjorde...

Les mer