Fagskole

Hva er kravene for å komme inn på Fagskolen AOF Norge?

Før du kan ta en etterutdanning på fagskole, er du nødt til å komme gjennom nåløyet. Men hvor vanskelig er det?

Enten du har fagbrev eller ren arbeidserfaring, finnes det flere måter å komme inn på Fagskolen AOF Norge på. Alt er bedre i listeform, så for enkelhetens skyld har vi satt opp fire viktige punkter som forklarer opptakskravene.

1. Formell kompetanse

Hvis du søker på bakgrunn av videregående utdanning, altså formell kompetanse, krever det at du har fagbrev innen oppvekstfag. Det holder altså ikke å ha generell studiekompetanse fra for eksempel allmennfag. Du må ha studert noe relevant.

Utover dette er det ingen karakterkrav så lenge du har fagbrevet. Alle søkere som oppfyller kravene stiller likt, og går deretter etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Mens det pleier å være noe frafall som gjør det mulig å komme inn som sen søker, anbefaler vi likevel å søke så tidlig som mulig om du vil sikre deg plass.


Usikker på noe om fagskole, studier eller lignende? Send inn dine spørsmål her!


2. Realkompetanse

Har du ikke fagbrev, er dette et fullgodt alternativ.

Dersom du har jobbet minst fem år i et relevant yrke og er over 23 år, kan du søke på grunnlag av realkompetanse. Søkere med realkompetanse stiller helt likt med dem som har formell kompetanse, forbeholdt at de kan vise attester som bekrefter arbeidserfaringen.

3. Fast jobb

Fagskoleutdanningen ved AOF er ikke bare lagt opp for å kunne tas ved siden av jobb; det er faktisk påkrevd. Målet ved fagskole, i enda høyere grad enn universitet og høyskole, er å skaffe kunnskap som er direkte nyttig for jobben din.

4. Politiattest

Enkelte utdanninger, som dem under oppvekstfagparaplyen, krever at du viser en oppdatert politiattest. Du trenger ikke å tenke på dette når du søker plass, men legger heller ved opptaksbrevet når du søker om ny politiattest.

Du kan oppsøke politistasjonen selv, men det kan også gjøres via post eller internett. Sistnevnte er en litt nyere mulighet, som sikkert vil være en positiv overraskelse for dem som har vært i jobb lenge.

Verre er det ikke! Og søke? Det kan du gjøre her.

Ofte stilte soørsmål om fagskole og AOFs oppvekstfag

Marthe Dirdal
Skrevet av Marthe Dirdal

Marthe Dirdal er rektor på Fagskolen AOF Norge. Hun har lang erfaring fra utdanningssektoren og brenner for arbeidet med fagskolen og studenter. Den aller største motivasjonen i arbeidet med fagskolen, er å se studentenes reise gjennom læring og utvikling.

Relaterte artikler


Hvordan skaper du et godt samarbeid mellom tillitsvalgt og ledelse?


Et godt forhold til sjefen kan løse mye dersom konflikter oppstår.

...

Les mer

Derfor sender stadig flere arbeidsgivere sine ansatte på fagbrev-kurs


Ansatte som får bekreftet at de er dyktige fagfolk, kommer også til å prestere...

Les mer

Slik verver du flere til klubben din (ekspertenes 7 beste tips)


Klubben din er bare så sterk som antallet medlemmer. Hvordan får ekspertene flere...

Les mer